#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Ako správne triediť odpad

Zber

Zber zmesového komunálneho odpadu.

V individuálnej bytovej výstavbe - rodinné domy, sú na zber zmesového komunálneho  odpadu určené nádoby s objemom 110, prípadne 120 litrov. Režim vývozu je stanovený 1 x týždenne. V deň odvozu KO je povinnosť zbernú nádobu sprístupniť pracovníkom Technických služieb. Pokiaľ z časových, alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu nádoby v deň vývozu, zber sa uskutoční v najbližší pracovný deň.
V komplexnej bytovej výstavbe - bytové domy, sú na zber zmesového komunálneho  odpadu určené nádoby s objemom 1100 litrov. Režim vývozu je stanovený podľa lokality 2 x týždenne.
Do nádob na zmesový komunálny odpad patria len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť
Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady

Triedený zber.

Správne triedenie, teda separovanie odpadov okrem iného zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach, vrátane čiernych a umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Separovanie odpadu je jednoduchá záležitosť, ktorú dokážu zvládnuť aj deti, odkedy vedia rozoznávať farby, len ich k tomu treba viesť a vysvetliť, že s nimi a pre ne chceme dosiahnuť krajšie a zdravé životné prostredie.
http://www.zelenybod.sk/sk/Co-je-Zeleny-bod/Aktivity-Zeleneho-bodu/Tried...
 

Príloha Veľkosť
triedeny_zber.pdf 96.73 KB

 

Vyvesené: 8. 12. 2016

Dátum zvesenia: 31. 12. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť