#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 39/536/2018

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmet nájmu: - časť pozemku CKN p.č. 317/1 o výmere 200 m2 na rozšírenie prevádzky – umiestnenie záhradníckeho sortimentu na spevnených plochách.

 

 

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku mesta - Tulipán.pdf

Vyvesené: 6. 2. 2018

Dátum zvesenia: 22. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť