#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti 19.3.2018

erb

Primátor mesta
H n ú š ť a
 

P O Z V Á N K A

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich

z v o l á v a  

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 19. marca 2018 t. j. v pondelok o 15.00 hod. do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

 

Prílohe: 

Pozvánka

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 25. 3. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť