Skip to Content

Obchod, výroba a služby

Podnikateľská sféra - ponuka

./InfoImg/sfera.jpg Podnikateľská sféra - ponuka

Miesto na základnú prezentáciu podnikateľských subjektov v meste. Vyzývame touto cestou všetkých podnikateľov, ktorí prejavia záujem o svoju prezentáciu na stránkach mesta, aby kontaktovali za týmto účelom podnikateľskú komisiu.

Požadované podklady pre prezentáciu podnikateľských subjektov na www stránke mesta v sekcii Obchod, výroba a služby.
Žiadateľ uvedie základné údaje o firme (živnostníkovi):

  • IČO, IČ DPH, DIČ (slúži len pre interné potreby mestského úradu)
  • Názov firmy, prípadne prevádzky
  • Adresa prevádzky, telefón, fax, e-mail, odkaz na www prezentáciu
  • Činnosť v rozsahu cca 100 slov, prípadne banner štandardných rozmerov, napr. 468x60px. (max. 30kB)

Po schválení v komisii bude prezentácia publikovaná.X