Skip to Content

fakt181/17

Číslo dokladu (dodavateľské): 
21800233
Suma: 
193,50€ (s DPH)
Idenfikácia zmluvnej strany
Zmluvné strany, dodavateľ, odberateľ: 
Nomiland s.r.o. Košice

biele magnetické tabule

Doplňujúce údaje k faktúram
Dátum doručenia faktúry: 
09.2017
Zverejnené: 
08.09.2017 - 12:04

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Stiahnite si zdarma prehliadač PDF dokumentov OpenOffice
Pre správne zobrazenie niektorých dokumentov budete potrebovať prehliadač PDF dokumentov Acrobat Reader, alebo openoffice.orgX