Skip to Content

fakt182/17

Číslo dokladu (dodavateľské): 
4799899377
Suma: 
55,75€ (s DPH)
Idenfikácia zmluvnej strany
Zmluvné strany, dodavateľ, odberateľ: 
Slovak Telekom a.s. Bratislava

telefón 8/2017

Doplňujúce údaje k faktúram
Dátum doručenia faktúry: 
09.2017
Zverejnené: 
08.09.2017 - 12:05

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Stiahnite si zdarma prehliadač PDF dokumentov OpenOffice
Pre správne zobrazenie niektorých dokumentov budete potrebovať prehliadač PDF dokumentov Acrobat Reader, alebo openoffice.orgX