Skip to Content

POZVÁNKA - Príprava stratégie rozvoja územia MALOHONT

Pozývame všetkých záujemcov o rozvoj vidieka - starostov, podnikateľov, občianske združenia, zástupcov ostatných miestnych inštitúcií a aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný život v našom regióne,

na 1. spoločné pracovné stretnutie k príprave stratégie rozvoja územia MALOHONT

dátum: 05.12.2007 (streda) o 15.45 hodine
miesto: Hnúšťa, Prístavba MsKS–Kultúrny dom

PROGRAM:

15:45 Registrácia účastníkov
16:00 Prezentácia spracovaných častí stratégie:
vízia (predstava o rozvoji územia) a problémy územia
16:45 Aktualizácia a doplnenie problémov v území
17:30 Prestávka s občerstvením
17:45 Definovanie kľúčových problémov – stanovenie priorít
18:45 Prezentácia loga MAS MALOHONT
19:00 Diskusia

Nie je potrebné prihlasovať sa, stačí len prísť.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miroslava Kubaliaková, o.z. MAS MALOHONT

Región MALOHONT - Miestna akčná skupina MALOHONT:
= Mikroregión Rimava a Rimavica: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce
+ Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh
+ Mikroregión Sinec – Kokavsko:
Ďubákovo, Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Poproč, Rovné, Šoltýska, UtekáčX