Skip to Content

Pracovníci MsÚ

Všetci administratívni pracovníci robia ešte tajomníkov komisií, resp. sekretárov výborov, podieľajú sa na voľbách i na iných akciách poriadaných MsÚ.X