Skip to Content

Ručné práce - inšpirácia pre vlastnú tvorbu ...

Rucne prace30.mája 2008 sme mohli obdivovať ručné práce žien klubov dôchodcov a Slovenského zväzu invalidov z Hnúšte. V prístavbe Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského vystavovali naše šikovné ženy, ale aj muži,svoje výšivky a ručné práce, určené hlavne pre všetkých nadšencov, ktorí určite našli kúsok inšpirácie pre vlastnú tvorbu alebo sa na chvíľku pristavili a potešili z čara výšiviek. Motívy kvetov, zvierat, krajinky, ľudí, folklóru, ako aj zeleniny a ornamentov, vyšívané obrusy, dečky, dekoračné predmety, krížiková výšivka, výšivka richelieu, paličkovaná technika zaujali prítomných natoľko, že predlohy sa stali stredobodom debát skupiniek prítomných žien, ba aj mužov.

Osobitne treba spomenúť pána Michala Karasa, ktorý prispel svojím exponátom z jedného kusa dreva vyrobenej reťaze, čo vzbudzovalo obdiv nejedného návštevníka výstavy. Realita je však všetkým jasná. Záujem mládežníkov o ručné práce upadá do zabudnutia a je teda na nás, strednej generácii, aby sme pomohli tým pár zanieteným jedincom oživiť takýmito výstavami tradičné výšivky a staršie techniky vyšívania, či paličkovania a predstaviť ich verejnosti. Nech si robíme radosť všetci, bez rozdielu veku či zamerania ľudovej tvorivosti. Hilda Ginisová, MsKS.X