Skip to Content

Škola letného rezu a štepenia ovocných drevín

Skola letneho rezu a stepenia ovocnych stromovNa ostatnej výročnej členskej schôdzi záhradkárov z Majera avizoval predseda Ján Matiaš školu letného rezu a štepenia ovocných stromov. Akciu záhradkari z Majera absolvovali dnes, 21.6.2008 pod vedením skúseného školiteľa p. Kertésza z Rimavskej Soboty.

Úvodom p. Kertész záhradkárom vysvetlil metodiku chemického ošetrenia a postrekov plodín v záhradkách a urobil teoretický úvod do letného orezávania ovocných stromov.

V ďalšej časti sa účastníci školenia presúvali po jednotlivých parcelách, kde im školiteľ na vlastných stromčekoch ukázal, akých sa pri ošetrovaní drevín dopustili chýb a ako by bolo vhodné v záujme dosiahnutia lepšieho estetického vzhľadu dreviny, ale aj v záujme dosiahnutia vyššej úrody, dreviny ošetrovať. Rez ovocných stromov je dlhodobá záležitosť a výsledok sa prejaví až v horizonte niekoľkých mesiacov v budúcnosti.

Škola letného rezu a štepenia ovocných stromov sa určite vydarila a priniesla očakávaný efekt, hoci predseda Ján Matiaš v závere poznamenal, že od členov vlastnej organizácie očakával vyššiu účasť. Ostáva len dúfať, že ďalšie pokračovania budú nasledovať a že záujem dozvedieť sa nové, moderné postupy v záhradkárení bude narastať.

 X