#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Keď slová sú zbytočné...

Piatok 20.4.2018 bol pre mesto Hnúšťa dňom nielen slnečným, ale aj dňom výnimočným. Bol venovaný našej planéte Zem. Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň sa na celom svete viac ako inokedy rozvíjajú diskusie o možnostiach riešenia problémov so znečisťovaním planéty. celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Presadil sa v medzinárodnej konkurencii

Dňa 11.04.2018 si na Radnici v Lučenci slávnostne prebral cenu medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie 2018, žiak ZUŠ Hnúšťa, Dalibor Leng. Získal jedno z dvoch hlavných ocenení a to Cenu Matice Slovenskej. Sme radi, že sme sa opäť nestratili v konkurencii 95 škôl s 1164 prácami z 9 krajín sveta.
Výhercovi srdečne gratulujeme a poďakovanie patrí aj jeho rodičom za dopravu na túto peknú akciu.
ZUŠ Hnúšťa celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Budúcnosť sveta - 3. ročník výtvarnej súťaže: životné prostredie

Mesto Hnúšťa vyzýva žiakov, rodičov a základné školy, v rámci spoločných aktivít pri príležitosti Dňa Zeme, aby sa zapojili do 3. ročníka výtvarnej súťaže na tému životné prostredie, ktorá je organizovaná Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Taekwondo -seminár poomsae s českými majstrami!

Na seminári poomsae v Rimavskej Sobote sa zúčastnilo spolu cca 45 cvičencov, trénerov, rozhodcov na ktorom nechýbal i náš Taekwondo klub Hnúšťa-Tisovec. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

SSE: V R. Sobote opäť zriadili zákaznícke centrum, otvorené je jeden deň v týždni

V Rimavskej Sobote po niekoľkých rokoch opäť zriadili zákaznícke centrum Stredoslovenskej energetiky. Ide o vysunuté pracovisko z Lučenca s jedným zamestnancom, zákazníci môžu ich služby využiť jeden deň v týždni. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
m

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Mesto Hnúšťa v súlade s § 9 ods. 2) písm. b) a § 9a ods. 3) zákona č. 138/1991 Zb. vyhlasuje VOS - o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku - nehnuteľnosti, nebytový priestor vo výrobnej hale s.č.942 SVF, o celkovej výmere 4469 m2 a lakovne o výmere 96 m2, nachádzajúcej sa v priemyselnom parku mesta Hnúšťa, postavenej na parcele číslo CKN 1143/3 a CKN 1143/25, v katastrálnom území Hnúšťa, zapísanej na LV č. 1392 vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Bezpečne na cestách ...

Dňa 12.04.2018 sme mali v našej MŠ Klokočovej vzácnu návštevu, keďže je mesiac apríl i mesiacom bezpečnosti pozvali sme k nám náčelníka mestských policajtov v Hnúšti – p. Mgr. M. Migaľu a J. Vranca, ktorí nám rozprávali o bezpečnosti na cestách , doprave, reflexných prvkoch, o tom ako má byť správne vybavený bicykel, čo musí mať na sebe cyklista pri jazde, tiež ako sa správa chodec. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Písmenko na návšteve v MŠ

Počasie býva ako sa hovorí "vrtkavé" – raz nám svieti slniečko, inokedy fúka vietor alebo prší. A práve marcový dážď prekazil návštevu detí MŠ z Rimavskej Bani v našej knižnici. No štvrtok 5.apríla, v tento slnečný deň, sa Písmenko rozhodol, že sa vyberie navštíviť tieto deti a stráviť s nimi pekné dopoludnie. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

"Kaluoka´hina, začarovaný koralový útes"

Už po druhý krát sme v MŠ Klokočovej na vlastnej koži zažili netradičnú formu doplnkovej výučby a zároveň sme sa snažili podporiť záujem detí o svet okolo nás. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
pamätná tabuľa

SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 195.VÝROČIE NARODENIA SAMA VOZÁRA

Samo Vozár – básnik, publicista, prekladateľ, tvorca subjektívne orientovanej romantickej poézie. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kick - Box Leon Hnúšťa

V Sobotu dňa 24.03.2018 sa konalo v Prešove druhé kolo Slovenského pohára v Kick - Boxe, ktorého sa zúčastnili aj športovci zo športového klubu Kick - Box Leon Hnúšťa. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Podpora od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen podporila v grantovom programe Vzdelaním k integrácii projekt OZ ATHÉNA „Alternatívna komunikácia s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím“. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Jubilejný XX. ročník Hnúšťanského akordu

Finále Hnúšťanského akordu 2017/2018 rozhodlo o víťazoch
Jubilejný XX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. - 20. marca 2018 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.
celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

„OBLEJ MA ŠUHAJKO ...“

V Materskej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti – v obláčikovej triede, sa deti zo súboru „Púpavienka“ už celý týždeň chystali na Veľkú noc. Vyfarbovali vajíčka, zajačikov, vyzdobovali celú triedu. A v utorok, 27. marca 2018 ukázali deťom z celej škôlky veľkonočné zvyky. Vyobliekali sa do krojov, spievali a tancovali: „Kvetná nedeľa, kdeže si bola ?...“ Dievčatá odriekali riekanky:„To vajíčko maľované, kvietočkami cifrované, tomu ho ja darujem, koho verne milujem!“ celý text

ostatné | 30. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Dotazníkový prieskum CVČ - pre rodičov

Centrum voľného času Hnúšťa prosí rodičov o vyplnenie krátkeho dotazníka na zistenie verejnej mienky a ďakuje za spoluprácu celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Taekwondo klub Hnúšťa obhájil titul prvenstva ako tím na domácej pôde!

V sobotu - 24.03.2018 Mestská športová hala v Hnúšti privítala 67 pretekárov z 10 slovenských taekwondo klubov, ktorí súťažili v kategórii pooomsae – zostavách v predvádzaní techník. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
st

VIII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, RODON Klenovec a obec Klenovec, v spolupráci so stolno - tenisovým klubom v Klenovci, v sobotu 24. marca 2018 v telocvični ZŠ s MŠ V. Mináča zorganizovali VIII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 23 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Klenovca, Rimavskej Soboty, Revúcej, Cinobane a Veľkého Blhu. Výborný guľáš navarili dobrovoľníci z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
POH

Program odpadového hospodárstva BBSK na roky 2016-2020 - zverejnenie záverečného stanoviska

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.
Podľa § 14 odsek 5 zákona Mesto Hnúšťa ako dotknutá obec zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Z dokumentu je možné robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Básničkovo a výstavka vlastných kníh, leporiel.

Malá trieda v MŠ Klokočovej, sa dňa 22.4.2018, premenila na "Básničkovo." Básničkovo dokonca navštívila aj samotná babka Jaga. Tá so totiž dozvedela, že sa detičky naučili krásne básničky a vyrobili leporelá. Preto neváhala a prišla medzi deti a na vlastné uši si prišla vypočuť prednes básničiek v podaní šikovných detičiek. Spočiatku si deti mysleli, že ich babka Jaga prišla strašiť, ale keď videli že ich babka ocenila potleskom aj tancom, smelo sa usadili a v napätí podporovali všetkých recitujúcich. Všetky básničky boli krásne: o zvieratkách, o hračkách, o knižkách, o jedle, o zúbkoch, atď. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
bab

Upozornenie na protizákonnosť vypaľovania trávy.

Blížiace sa jarné obdobie je v našom okolí už pravidelne spojené s nepochopiteľnou zámernou ľudskou činnosťou, vypaľovaním suchých trávnatých porastov. Takéto požiare sú veľmi rizikové najmä tým, že sa môžu veľmi ľahko zmeniť na zložité lesné požiare, často v nedostupnom teréne. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

TOMI KID KOVÁCS v ZŠ Klokočova Hnúšťa

Slovenský profesionálny boxer, majster Európy. Nič mu nepadlo z neba. Dostal dar , ten tvrdo rozvíjal a priniesol mu výsledky. Dnes je celý náš slovenský národ naňho hrdý.

celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Rozprávkový svet v Materskej škole NR v Hnúšti

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna kniha a v nej žila krásna princezná... Je to fantázia alebo skutočnosť? Ako vnímajú deti v predškolskom období svet fantázie a svet vlastných pravidiel, ktoré ukrýva každá rozprávka? Vedia prirodzene vysvetliť skutočnosť medzi fiktívnym a skutočným príbehom v rozprávke? Dokážu popísať rozdiel, čím sa rozprávka líši od skutočnosti? celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pripomíname si 90 rokov od narodenia muzikanta a úžasného človeka Jána Jasenku zo Sirka

Ján Jasenka 30.3.1928 Sirk - 6.4.1991 Revúca. V Sirku v rodine baníka uzrel svetlo sveta na jar v roku 1928 muzikant Ján Jasenka. Spievať začal s prvými slovami, na husle brnkal už vtedy, keď ich dočiahol zvesiť zo steny nad prípeckom. So sestrou Milkou tvorili spevácke duo. Otec bol baník, no i on v nedeľu bral do mozoľnatých rúk krehké husličky a vyhrával celej rodine smutné i veselé pesničky. Ján vyhrával všade, chodil za dom na stránišku pod starý košatý buk a tam konkuroval spevavým vtákom. Už v tých časoch mal detskú ľudovú muzičku, hrávali s ním chlapci zo Sirka Janko Pelech, Ondro Kontra, Slavo Kontra a ďalší. Rôčky ubiehali, kapela sa rozbehala a aj ten košatý buk sa po otcovej smrti vyvrátil. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vynášanie Moreny!

Dňa 19.3.2018 deti z MŠ Klokočovej vítali príchod jari a lúčili sa so zimou prostredníctvom najznámejšieho ľudového zvyku a tradícii na celom Slovensku - slamenej bábky - Moreny. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vítanie jari v Materskej škole NR v Hnúšti

Symbol zimy, chorôb a smrti - Morenu – odohnali naše deti v utorok 20.3.2018, a tak sa žezla nadobro ujala farebná a voňavá pani Jar. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
Kultúrny kalendár

Prehľad kultúrnych podujatí v Hnúšti - APRÍL 2018

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti pripravilo prehľad kultúrnych podujatí počas mesiaca apríl. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

V kráľovstve vtáčích kŕmidiel

Človek si chráni veci, ktoré sú pre neho v živote dôležité. Tých dôležitých vecí v našom živote je nespočetné množstvo. Určite sa však zhodneme, že príroda je jednou z nich. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

PRIPOMÍNAME SI 190. VÝROČIE NARODENIA PAVLA EMANUELA DOBŠINSKÉHO I DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY

Pavol Dobšinský sa narodil 16. marca 1828 v Slavošovciach v rodine evanjelického farára a učiteľa ako prvorodený syn. Svoje detstvo prežil v Sirku, kde navštevoval aj ľudovú školu. Ako 9- ročný začal študovať na gymnáziu v Rožňave a neskôr v Miškovci, kde sa zdokonalil v maďarskom jazyku a zároveň absolvoval nižšie gymnaziálne štúdiá. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
Gymnázium

Minikurz - Prijímačky bez pochýb

Riaditeľstvo Gymnázia Mateja Hrebendu pozýva rodičov a žiakov, budúcich uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Mateja Hrebendu na Minikurz Prijímačky bez pochýb. celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Opäť sa podarila dobrá vec

Základná škola Janka Francisciho Rimavského začala písať svoju históriu v školskom roku 1962/1963. Žiakov pribúdalo, a tak pre stiesnené podmienky sa 1. septembra 1988 otvorila nová budova pre 1. stupeň ZŠ. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ 1

Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ

Vedenie a pedagógovia Základnej školy Janka Francisciho Rimavského
na Nábreží Rimavy v Hnúšti
pozývajú všetkých predškolákov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka
základnej školy pre školský rok 2018/2019.
Zápis sa uskutoční 5. apríla 2018 o 15.00 hod. v budove I. stupňa ZŠ.
Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a písacie potreby.

celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
Zápis do 1. ročníka Základnej školy Klokočova 1

Zápis do 1. ročníka Základnej školy Klokočova

Milí rodičia budúcich prváčikov!
Pozývame Vás aj Vaše deti na zápis do 1.ročníka základnej školy na šk.rok 2018/2019
3.apríla 2018 t.j. utorok od 9:00 do 15:45 hod.
4.apríla 2018 t.j. streda od 13.00 do 15.45 hod.
príp. do konca apríla od 13.00 do 15.45 hod.
do hlavnej budovy ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
logo dedeso

Byť odlišný je normálne..pridáte sa?

Blíži sa 21. marec a Denný detský stacionár DEDESO v Hnúšti sa znovu rozhodol pripojiť k ponožkovej výzve. celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Víťazi vo výtvarnej súťaži!

Deti z veľkej triedy MŠ Klokočova sa zapojili do výtvarnej sútaže "Hnúšťa mojimi očami" - ktorú vyhlásilo občianske združenie Horná Rimava. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pre pani učiteľky!

Koniec marca sa každoročne nesie v znamení spomienky na narodenie Jána Amosa Komenského a zároveň blížiaceho sa "Dňa učiteľov". Pri tejto príležitosti si deti z MŠ Klokočovej pripravili krátky program pre bývalé pani učiteľky, v podobe básničky a ľudového tanca. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA!  1

VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA! HNÚŠŤA! VÝZVA!

Spojme sily a urobme spomienky na Hnúšťu ešte krásnejšie a priateľskejšie. Veď tešiť sa z toho budeme nakoniec my všetci.
celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 130. VÝROČIE NARODENIA IVANA STODOLU 1

SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 130. VÝROČIE NARODENIA IVANA STODOLU

Dramatika, spisovateľa a lekára Ivana Stodolu možno považovať za zakladateľa modernej slovenskej veselohry. Medzivojnový klasik slovenskej dramatickej spisby je autorom diel ako napríklad Jožko Púčik a jeho kariéra alebo Marína Havranová. celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 115.VÝROČIE NARODENIA FRAŇA KRÁĽA 1

SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 115.VÝROČIE NARODENIA FRAŇA KRÁĽA

Počiatky jeho literárnej činnosti sa datujú do obdobia jeho liečenia v Tatranských Matliaroch, kde napísal a publikoval svoje prvé verše (Pravda a Nový život). Na jeho tvorbu mali veľký vplyv i stretnutia s českými avangardnými spisovateľmi, s ktorými sa stretol počas svojho liečenia v Čechách - Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, Pavel Hora a Stanislav Kostka Neumann a iní. celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Grant pre MŠ NR v Hnúšti : „Rozprávka ukrytá v pníčku a hline“

Materská škola Nábrežie Rimavy získala grant z nadácie EEA pre realizáciu projektu „Rozprávka ukrytá v pníčku a hline“. Cieľom projektu je vrátiť klasickú literárnu podobu rozprávok deťom, presvedčiť rodičov o hodnote čítanej knihy a rozprávaného príbehu pred filmovou rozprávkou, pretože „dieťa si najlepšie urobí výpravu, kameru i réžiu samé ... len mu dajme rozprávku“... celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Pri darovaní 2% si dajte pozor na tieto chyby

Bratislava – 02.03.2018: Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Pri vypĺňaní Vyhlásení však treba dať pozor na to, aby boli vyplnené správne. Finančná správa preto pripravila prehľad desiatich najčastejších chýb, ktorým sa je potrebné vyvarovať. Finančná správa zároveň odporúča, aby pri vypĺňaní Vyhlásení daňovník dôsledne čítal inštrukcie uvedené priamo vo Vyhlásení. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
Ivan Krasko

SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 60.VÝROČIE ÚMRTIA IVANA KRASKU – vl.menom JÁN BOTTO

Básnik, ktorý svojím dielom vyjadril chemický vzorec pre zlúčeninu človeka...

Osudy Janka Cigáňa, Ivana Krasku či Bohdany J. Potokinovej sa v slovenskej literatúre začali písať pod úplne iným menom, keď sa 12. júla 1876 v obci Lukovištia (pri Rimavskej Sobote) narodil Ján Botto. Meno opäť známe, ale pozor tento Botto sa pod Smrť Jánošíkovu nepodpísal. celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

Mesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 19. 2. 2018 zasadala komisia, ktorá navrhla a doporučila MsZ prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Fašiangová zábava detí z MŠ NR v hale

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatku. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kurz základov používania PC a internetu pre seniorov

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti v mesiaci február realizovala neakreditovaný vzdelávací program: Kurz základov používania PC a internetu pre seniorov – čitateľov knižnice, pod názvom „Počítač – môj nový pomocník“. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Aktivity CVČ počas jarných prázdnin

CVČ v Hnúšti počas jarných prázdnin privítalo viac ako tridsať detí na troch dopoludňajších
aktivitách. Ich zámerom bolo vyplniť voľný čas malým a mladým obyvateľom nášho
mestečka tak, aby sa pri ich realizácii cítili spokojní a šťastní v kruhu svojich rovesníkov. celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Sviatok sv.Valentína

Aj tento rok sa Valentín v našom mestečku niesol v znamení skutočnej romantiky. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

V Hnúšti sa ukončilo obdobie zábav

Aj tento rok išiel centrom nášho mestečka sprievod v maskách, ktorý bol opäť pestrý a farebný. Zapojili sa do neho členovia Detského folklórneho súboru Zrkadielko, členovia Centra voľného času, deti z detského domova, členovia Senior klubu v Hnúšti a smelí dobrovoľníci. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
d

...aj deti učíme kultúre

Ponorte sa s nami do príbehu o sultánovi, ktorý zdedil tri zázračné predmety, ale prefíkaná princezná ho o ne obrala.  celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
k

Zrušenie podujatia

Oznamujeme Vám, že beseda so spisovateľkou
JANOU PRONSKOU, ktorá sa mala konať dňa 26. februára 2018 /dnes/ o 16:00 hod. v knižnici, bola zo zdravotných dôvodov pani spisovateľky zrušená. Beseda sa bude konať v náhradnom termíne, o ktorom Vás budeme informovať.
Za pochopenie ďakujeme.
knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Svet literatúry si pripomína 130. výročie úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana

Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888) bol politik, významný organizátor slovenského národného hnutia a kultúrneho života v 19. storočí, bojovník za práva Slovákov, vedúca osobnosť Slovenského povstania roku 1848, priekopník slovanskej vzájomnosti. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
erb

Erb mesta

Pečate na listinách mali v minulosti veľkú právnu silu. Úradný dokument bol považovaný za právoplatný až vtedy, keď na ňom bol odtlačok pečate obce. Táto mohla byť privesená alebo pritlačená. Obecné pečate, ktoré niesli prvky obecného erbu Hnúšte sú na listinách až do druhej polovice 18. storočia. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Hókusy - pokusy so vzduchom v MŠ Nábrežie Rimavy

Materská škola Nábrežie Rimavy plní environmentálny projekt Zajko - Poznajko. Jeho súčasťou je aj skúmanie vlastností vzduchu, ktoré deťom hravou formou a zážitkovým učením priblížili dvojica bádateľov Hádajko a Bádajko. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
Včasná intervencia

Nie sme v tom sami.

Realizácia projektu Nie sme v tom sami nám umožnila realizovať pravidelné stretnutia rodičov v troch podporných skupinách (Revúca, Poltár, Lučenec). celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

POZVANIE NA BESEDU SO SPISOVATEĽKOU JANOU PRONSKOU

Mestské kultúrne stredisko – Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vás srdečne pozýva na besedu so spisovateľkou historických románov JANOU PRONSKOU. Stretnutie sa uskutoční dňa 26. februára 2018 o 16:00 hod. v priestoroch knižnice. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
Terminátor v Hnúšti 1

Terminátor v Hnúšti

Dňa 18.02.2018 v nedeľu prišiel do nášho mesta Vladimír Konský, ktorý je bývalým členom a reprezentantom športového klubu Kick – Box Leon Hnúšťa, za ktorý súťažil v rokoch 2006, 2007, 2008, keď potom začal trénovať Thajský Box v Banskej Bystrici a dosiahol vynikajúce výsledky na svetovej úrovni, no aj na priek tomu Vladimír Konský nezanevrel na materský klub a po dohode s ním sa veľmi potešil a prišiel odovzdať svoje skúsenosti športovcom, pre ktorých je veľkým vzorom. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa 1

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa

S cieľom vytvorenia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa na obdobie rokov 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028, mesto pripravilo návrh cieľov a opatrení vedúcich k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 16. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
plagát

Detská tour Petra Sagana

V Meste Lučenec sa dňa 25.3.2018 uskutoční, už po tretí krát, podujatie Detská tour Petra Sagana. Ide o prvú etapu cyklistických pretekov pre deti materských a základných škôl. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
a

MINI-KVÍZ o zvieratkách

Vo štvrtok 08.02.2018 prišla vzácna návšteva do našej MŠ - Adamko- kamarát všetkých detí a spolu s "líštičkou" si pripravili pre deti súťaž s názvom "MINI-KVÍZ" o zvieratkách. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
s

Smejko a Tanculienka v Hnúšti

Ak chcete toto nádherné, zábavné a náučné vystúpenie vidieť, dlho neváhajte, máme posledných 40 voľných lístkov! celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA... alebo A ČO JA, LÁSKA?  1

PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA... alebo A ČO JA, LÁSKA?

Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom stereotype.
Odkiaľ sa vzala, kto to je a prečo tie kufre v obývačke ostávajú, je záhadou. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
f

Fašiangy

Milí hnúšťania, aj tento rok vás pozývame na tradičné ukončenie fašiangovej sezóny a to sprievodom v maskách a zábavou so živou hudbou. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

POZVANIE NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ „MALOHONT MOJIMI OČAMI“

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou MALOHONT vás srdečne pozýva na výstavu fotografií „Malohont mojimi očami“. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Farebný-fašiangový karneval

Dňa 01.02.2018 sa v Kultúrnom dome v Hnúšti stretli princezné, kráľovné, zvieratká, spidermani, roboti, ninja korytnačky, cvičitelia drakov, červené čiapočky, Elzy z ľadového kráľovstva a mnoho iných hrdinov z rozprávok, pretože prišli na karneval. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

FALCON CUP 2018 - T.A. de Buhr a J. Vrbiar vybojovali zlato v zápase!

Dňa 03.02.2018 sa konala v Rimavskej Sobote taekwondo medzinárodná súťaž v zápase Falcon Cup 2018 celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
mš

Venujte prosím 2% dane z vašich príjmov deťom MŠ Klokočovej!

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia, známi, prosíme Vás , aby ste venovali svoje 2% dane z Vašich príjmov našim deťom v MŠ Klokočovej prispeli tak k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu i k úprave školskej záhrady. V mene detí Vám všetkým ďakujeme. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
cvč

Ponuka CVČ na jarné prázdniny 2018

CVČ organizuje aj tento rok počas jarných prázdnin tri tematicky zamerané dni plné aktivít pre deti z nášho mesta. Ponuku si môžete pozrieť na letáku. Deti možno prihlásiť osobne, u Ing. Paučovej, tel. alebo SMS na 0905 280 564, mailom: cvc.hnusta@gmail.com do 15.2.2018 do 12,00 h. Počet záujemcov je limitovaný. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
k

Úspešný projekt „ Nové knihy pre vás...“ - zrealizovaný

Hlavným zámerom projektu bola obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice. celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
M

Hokusy pokusy s vodou v MŠ NR

V tomto krásnom zimnom období našu Materskú školu Nábrežie Rimavy navštívil košikár ujo Ľubo zo Striežoviec. Environmentálnym interným projektom „Zajko Poznávajko“, ktorý realizujeme na našej škole rozvíjame kladné postoje, zručnosti a návyky k prírode a k životu vôbec. Koľko podôb môže mať voda, zisťovali naše deti prostredníctvom rôznych pokusov s vodou celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Svet literatúry si pripomína 30. výročie úmrtia Kristy Bendovej

Jej veršíky z knižky Čačky-hračky sprevádzali nejednu generáciu detí, podobne ako aj knižka Opice z našej police alebo rozprávky o Osmijankovi.
celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vypúšťanie lampiónov priania

Mesto Hnúšťa v spolupráci s firmou TOVOZEK Vás pozýva na akciu pre zaľúbených, ktorá sa uskutoční 14. februára o 17.00 hod. na Nám. Janka Francisciho (pred poliklinikou).
Po vypustení lampiónov Vás pozývame o 18:00 hod. na premietanie romantického filmu v kine Rimava.
Tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

1. kolo Slovenského pohára v KICKBOXE

20.01.2018 sa konalo v Trenčíne 1. kolo Slovenského pohára v KickBoxe, ktorého sa zúčastnili aj športovci z klubu Kick - Box Leon Hnúšťa, kde reprezentovali športový klub a naše mesto Hnúšťa.
celý text

ostatné | 26. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Slovenské zvyky a tradície - vzácny poklad pre budúce generácie

23.1.2018 (utorok) sme si v malej triede našej MŠ priblížili tradičné ľudové zvyky - Páračky a priadky. Dozvedeli sme sa, že ich súčasťou boli zaujímavé zvyky a prebiehali počas celej zimy až do vyprázdnenia zásob a končili sa na fašiangy. Keďže kedysi v domácnosti nebolo elektriny, nebolo ani rádio či televízia, zistili sme, že ľudia pritom žili akosi družnejšie vo svojich starostiach i radostiach. Priebeh priadok i páračiek bol v podstate rovnaký: rozprávali sa hrôzostrašné príbehy, povesti, klebety a hlavne sa spievali piesne. celý text

ostatné | 26. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
Logo

2% pre Materskú školu Nábrežie Rimavy

Milí rodičia, vážení občania, priatelia a známi!

Ak pracujete, aj tento rok máte jedinečnú príležitosť svojimi 2% z dane z príjmu priniesť viac radosti a pohody deťom v materskej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti.

Stačí ak :

požiadate svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie Potvrdenie…
vyplníte svoje údaje vo formulári Vyhlásenie…
vyplnený formulár pošlete spolu s potvrdením o zaplatení dane na Váš daňový úrad do 30. apríla 2018, alebo ho prinesiete do materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Svet literatúry si pripomína 70. výročie úmrtia Jozefa Škultétyho

(* 25. november 1853, Potok – † 19. január 1948, Martin)
Jozef Škultéty bol slovenský literárny kritik, historik, jazykovedec, publicista a prekladateľ.
Pochádza z rodiny kožušníckeho majstra. Aktívne pôsobil na viacerých úsekoch kultúrneho a
vedeckého života do neskorej staroby. Patrí k vedúcim osobnostiam slovenského národného
hnutia, politického, kultúrneho, literárneho a vedeckého života na Slovensku, ktorého vývin
usmerňoval viac ako polstoročie. celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Zdravé oči už v škôlke

Naša MŠ sa zapojila do projektu Zdravé oči už škôlke, ktorý je zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Hlavným zámerom projektu je v dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. V tomto veku je možné zachytiť začínajúce očné poruchy a ochorenia. Je nevyhnutné, aby sa poruchy zraku identifikovali už v ranom veku a ihneď sa začal proces ich liečby, korekcie a kompenzácie. celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Poďakovanie od MŠ Klokočova

V mene celej MŠ Klokočovej ďakujeme nášmu mestu Hnúšťa s úspešným projektom: „Zvyšovanie energetickej účinnosti“, p. primátorovi Mgr. M. Bagačkovi, poslancom mesta Hnúšťa, firme PUR-STAV KB s.r.o. Zvolen, p. M. Stierankovi, p. Mgr. G. Šaminovi – ktorý venoval mimoriadnu odmenu poslanca MsZ Hnúšťa na rekonštrukciu budovy, p. riad. Ing. I. Baboľovi , p. Ľ. Bobákovi - Technickým službám mesta Hnúšťa, p. riaditeľke MŠ Klokočovej – A. Liptákovej, učiteľkám MŠ, ďalej prevádzkovým zamestancom MŠ, všetkým tým ktorí pomohli, finančne prispeli, podporili, aby sa naša materská škola zrekonštruovala a zmenila sa na novú farebne-rozprávkovú škôlku pre naše detičky. celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Stratený psík

Dňa 17.1.2018 sa vo večerných hodinách v miestnej časti Kolónia našiel pes, rasa pitbull (staford), farba čierna s bielym pálením na hrudi. Umiestnený je v dočasnej stanici na Metskej polícii v Hnúšti. celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Informácia o voľných pracovných miestach

Informácia o voľných pracovných miestach v Detskom domove, Cukrovarská 127/17, 979 01 Rimavská Sobota –sociálny pracovník, pomocný vychovávateľ, finančný účtovník. celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Úspešný projekt „ Moderná knižnica pre všetkých“ zrealizovaný

Hlavným zámerom projektu je skvalitnenie, modernizácia a ďalší rozvoj knižnice a jej služieb.
Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vypracovala žiadosť o finančnú podporu z verejných
zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci výzvy č. 5/2017: Program 5.1.1 –
Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra pod názvom „Moderná knižnica pre
všetkých“. celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

TKD klub Hnúšťa zbieral cenné tituly Majstrov SR 2017 a významné ocenenia!

TKD klub Hnúšťa zbieral cenné tituly Majstrov SR 2017 a významné ocenenia!
V Košiciach 16.12.2017 sa stretli všetky taekwondo kluby z celého Slovenska, aby zabojovali o cenné kovy a hlavne o titul " Majster Slovenska 2017". celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Svet literatúry si pripomína 205. výročie úmrtia Antona Bernoláka

Svet literatúry si pripomína 205. výročie úmrtia Antona Bernoláka
Do dejín slovenského národa sa katolícky kňaz a jazykovedec Anton Bernolák zapísal ako prvý
kodifikátor spisovnej slovenčiny (1787). V pondelok 15. januára uplynulo 205 rokov od jeho
úmrtia. Hnutie bernolákovcov, ktoré trvalo vyše 50 rokov, ich literárne diela, dennodenná práca medzi. Slovákmi a vzdelancami vytvorili podmienky pre druhú kodifikáciu slovenského jazyka v roku 1843 v Hlbokom za účasti Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pracovná ponuka

Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431, 981 01 Hnúšťa prijme od 1.2.2018 na čas určitý - predpoklad do 30.6.2018 (zastupovanie v čase PN) učiteľa - učiteľku slovenského jazyka a literatúry (úväzok 21 hodín).
Kontakt: PhDr. Margita Féderová - riaditeľka školy
e-mail: gymhnusta@gmail.com
Telef.: 047/5422301, 0902099462 celý text

ostatné | 12. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

,,Ples športovcov a priateľov športu,,

Pozývame Vás na ,,Ples športovcov a priateľov športu,, ktorý sa uskutoční dňa 26.januára 2018 o 19.00 hod. Čaká vás opäť skvelá zábava a bohatá tombola. Vstupné 20€. celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Komédia Láska v studni a monodráma Žobráci

Divadlo Havran z Rimavskej soboty vás pozýva na vynikajúcu komédiu Láska v studni a monodrámu Žobráci v nedeľu 21.januára o 18-tej hodine v Dome kultúry v Hnúšti.
Vstupenku za cenu 3€ (v cene sú obidve predstavenia) si môžete zakúpiť v kanceláriách MsKS. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smejko a Tanculienka

Úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou v Hnúšti! Dokonca príde aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoločne zahrajú nové hity z tretieho DVD Kuk, ani muk! Nebudú chýbať pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Ahoj, ahoj... ale zaspievajú aj toľko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke a Babu Jagu! celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

14. ročník stolnotenisového turnaja o Majstra Hnúšte

V sobotu 6.1.2017 sa konal už 14. ročník turnaja o majstra Hnúšte v stolnom tenise. Do bojov na turnaji zasiahlo celkovo 80 hráčov, čo je najviac za posledné roky. Súťaž prebiehala v štyroch kategóriách. Turnaj sa konal pod záštitou primátora mesta Hnúšťe Mgr. Michala Bagačku, ktorý prišiel osobne hráčov pozdraviť a turnaj otvoril novoročným blahoželaním. celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
8. poľovnícky ples

8. poľovnícky ples

Poľovnícke združenie Polom Vás srdečne pozýva na 8. poľovnícky ples dňa 3. februára 2018 o 19:00 hodine do kultúrneho domu v Hnúšti.
Hudba skupina PROMO, tombola 1. cena diviak, cena lístka 20€.
Predpredaj lístkov na telefónnych číslach: 0905 937 541, 0902 808 027 celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
f

Dodatočné príjímacie skúšky

Základná umelecká škola v Hnúšti pozýva rodičov, žiakov a všetkých záujemcov na Dodatočné prijímacie skúšky do výtvarného a hudobného odboru na dychové nástroje, bicie a klavír, ktoré sa uskutočnia 24.- 26. januára 2018 v čase od 14:30 do 16:30 hod. celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
O majstra Hnúšte 1

O majstra Hnúšte

Stolonotenisový klub Vás pozýva na 14. ročník turnaja v stolnom tenise, ktorý sa uskutoční dňa 06. januára 2018 v mestskej športovej hale. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
a

Novoročný ohňostroj

Mesto Hnúšťa srdečne pozýva občanov a teší sa na spoločné stretnutie pri príležitosti vítania nového roka a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Každoročné Silvestrovské oslavy v Hnúšti ukončí tradičný ohňostroj 01.01.2018 o 0.30 hodine na námestí. Pred poliklinikou nebude chýbať ani hudba a varené vínko. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Vianočný turnaj vo florbale 1

Vianočný turnaj vo florbale

V sobotu pred Štedrým dňom sa v Mestskej športovej hale uskutočnil 4. ročník Vianočného
turnaja vo florbale. Celkove sa na turnaji predstavilo 8 tímov. Premiéru zažili hráči White Power RS,
FK PROmax Tomášovce, Železničiari a mladí Junáci. celý text

ostatné | 27. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
v

Vianočné adventné dni 2017

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými, na ktorých myslíme...

celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Výberové konanie  1

Výberové konanie

M E S T O  H N Ú Š Ť A vyhlasuje v zmysle ust. § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci/vedúca oddelenia organizačného, všeobecnej vnútornej správy, regionálnej politiky a projektového riadenia u zamestnávateľa: Mesto Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01  Hnúšťa. Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú v zmysle zákonníka práce a zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
Nová sezóna 2017/2018 mohla začať aj za pomoci BBSK. 1

Nová sezóna 2017/2018 mohla začať aj za pomoci BBSK.

STK Iskra Hnúšťa mohla začať novú sezónu v stolnom tenise V. ligy v ročníku 2017/2017 skupina
východ na nových profesionálnych stoloch, ktoré boli „hradené z prostriedkov BBSK“.
celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Čarovné Vianoce

Prinášame Vám fotodokumentáciu ľudovo-ekumenického vianočného programu s názvom Čarovné Vianoce. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Rimavská Baňa

Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Rimavská Baňa v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

„O troch nezbedných anjeloch“

Týmto vianočným príbehom sa predstavili deti z Materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti v utorok 12. 12. 2017. Pre rodičov a priateľov školy pripravili deti a pani učiteľky krásny program, ktorý potešil a pohladil všetky srdcia v sále. celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Čarovné Vianoce

MsKS vás pozýva na ľudovo-ekumenický vianočný program s názvom Čarovné Vianoce, ktorý pre vás s veľkou láskou pripravili. Vystúpi detský folklórny súbor Zrkadielko, spevácke skupiny Skaliny a Húžva, ľudová a dychová hudba nášho mesta, evanjelický cirkevný zbor a rímskokatolícka farnosť z Hnúšte. Tešia sa na spoločné stretnutie s vami a prajú vám šťastné a požehnané vianočné sviatky. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Kúzlo Vianoc

11.12.2017 sa Kultúrnym domom v Hnúšti rozozneli tóny skladieb, ktoré si pod vedením pedagógov pripravili žiaci ZUŠ. 
Vystúpili žiaci: Dušan Radič- husle, Nina Hulmanová - keyboard, Peter Hronec – flauta, Tamarka Sýkorová – flauta, Lucy Černáková – husle, Tatiana Lorenčíková – gitara, Janka Horváthová – spev, súrodenci Sabackí – klavír, keyboard, Lea Vojenčiaková - klavír, Aneta Krištofová - husle, Roan Sedlařík - gitara, Tomáš Spodniak – klavír, LuciaKaločaiová – husle, Miriam Lásková – spev, Lenka Svinčiaková – spev, Kamila Oláhová – spev, Komorný husľový súbor, Komorný spevácky 
zbor, žiačky tanečného oboru celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
#

"Vianočná párty" taekwondistov

Na " vianočnej párty" sa zišla tkd rodinka, ktorá si posedela pri vianočnom stromčeku, zabavila sa krátkym vystúpením taekwondistov, ktorí ukázali svoj všestranný talent nielen v taekwonde, ale i v tanci, či speve. celý text

ostatné | 13. 12. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná