Skip to Content

Pozvánka na verejné predstavenie firmy UJP Praha a.s. 11.2.2013

Platí do: 
11.02.2013

Vedenie mesta Hnúšťa rokovalo s novým možným investorom – so spoločnosťou UJP PRAHA a.s., ktorá sa rozhodla investovať na Slovensku vybudovaním dcérskej spoločnosti. Vytvorilo by sa tak 100 až 150 nových, vysoko odborných pracovných miest, zvýšila by sa zamestnanosť v meste a v okolí. Predstavitelia firmy si boli pozrieť Hnúšťanský priemyselný park ako lokalitu vhodnú na umiestnenie dvoch až troch výrobných hál. Dňa 11. februára – v pondelok – po 15.00 hodine v priestoroch prístavby MsKS v Hnúšti sa uskutoční predstavenie firmy a verejný hovor s občanmi mesta, aby sa obyvatelia oboznámili s novými zámermi, s novým investorom.

Verejnosť bude na tento hovor ešte riadne a včas pozvaná prostredníctvom mestského rozhlasu aj tejto webovej stránky. Primátor mesta Mgr. Michal Bagačka aj poslanci mestského zastupiteľstva po prvom vstupnom rokovaní a informácii v mestskom zastupiteľstve firmu UJP PRAHA a.s. v januári 2013 navštívili a chcú ju prezentovať aj pred očami občanov, prizvaní sú zástupcovia firmy a odborníci.
Spoločnosť UJP PRAHA a.s. sa orientuje na vysoko špecializované strojárenstvo s použitím vlastných špičkových technológií, ktoré neustále vyvíjajú a zlepšujú. Vďaka dlhodobému a úspešne sa rozvíjanému vlastnému výskumu a vývoju - služby aj výrobky tejto firmy sú na na špičke oboru strojárenstva. Firma vyrába zdravotnícke zariadenia pre rádioterapiu, špeciálne zliatiny a pseudozliatiny, čo sú zliatiny zirkónia pre použitie v jadrovej energetike, žiarupevné niklové zliatiny a superzliatiny, titánové zliatiny, wolfrámové materiály pre tienenie rádioaktivity, pre obranný priemysel.
Firma sa venuje materiálovému inžinierstvu prostredníctvom skúšok experimentov korózií a analýz konštrukcií, dobe životnosti a bezpečnosti technologických celkov ( skúšky tvrdosti technologických uzlov, posudzovanie havárií strojárenských konštrukcií, riadenie procesov starnutia konštrukčných celkov, riadia experimenty korózií a modelovanie kovov. Zlúčeniny uránu pripravujú pre využitie v sklárskom priemysle na farbenie skla a ich ďalšieho použitia.
Príďte na verejný hovor presvedčiť sa o zámeroch v rozvoji mesta Hnúšťa, o rozširovaní Priemyselného parku a o možných ďalších príležitostiach pre perspektívne zamestnanie sa v našom meste.

2013 - verejné predstavenie firmy UJP Praha
2013 - verejné predstavenie firmy UJP Praha
2013 - verejné predstavenie firmy UJP Praha
2013 - verejné predstavenie firmy UJP Praha
2013 - verejné predstavenie firmy UJP Praha
2013 - verejné predstavenie firmy UJP Praha
verejné predstavenie firmy UJP Praha
2013 - verejné predstavenie firmy UJP Praha
2013 - verejné predstavenie firmy UJP Praha


X