Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
23.10.2015

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Dušan Antal
Elena Koreniková
Miloslav Hoľka
Andrej Sendrei
Viliam Lukáč
Martin Grlačka

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.

Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.X