Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
22.10.2015

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Irena Bariová
Martina Bauer
Ivan Bobák
Martina Grlačková
Veronika Grlačková
Ervín Chicho
Jaroslav Mandžár
Jana Radičová
Iveta Sendreiová

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.

Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.X