Skip to Content

Zber nebezpečného odpadu

Platí do: 
11.10.2015

Dňa 10.10.2015 (v sobotu) sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Tento bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý je uvedený v prílohe.
Nebezpečné látky, ktorých sa môžete bezpečne zbaviť: autobatérie, batérie, farby po záručnej dobe, fotografický papier, lieky po záručnej dobe, motorový olej, nádoby od oleja, olejové filtre, odpadové chemikálie, minerálne a syntetické oleje, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, chemicky znečistené textílie, televízory, elektrospotrebiče, elektronika, ustaľovač, vývojka, chemicky znečistená voda, výbojky, žiarivky, zvyšky pesticídov a insekticídov a pod.

PrílohaVeľkosť
zber_no_jesen_2015.pdf56.57 KB


X