Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
08.12.2015

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Monika Bobáková
Tibor Dreďan
Jana Radičová

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.X