Skip to Content

Zmena integrovaného povolenia - zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií

Platí do: 
24.11.2015

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly na základe žiadosti prevádzkovateľa: INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, 040 15 Košice, doručenej inšpekcii dňa 21.10.2015 upovedomuje, že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia č.4 pre prevádzku "Výroba magnezitových výrobkov v Hačave", vydaného rozhodnutím č. 3008-19392/2009/Pet/470840107 zo dňa 17.6.2009, v znení zmien a doplnení.

PrílohaVeľkosť
ziadost.pdf659.38 KB
strucne_zhrnutie.pdf495.4 KB
vyzva.pdf678.69 KB


X