Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
01.03.2016

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Adam Cibuľa
Jaroslav Janoštiak
Václava Marcišiaková
Jana Radičová
Elena Cibuľová
p. Oláhová

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.

Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.X