Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
08.03.2016

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Marína Jarabeková
Andrej Lazi

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.

Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.X