Skip to Content

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Platí do: 
18.03.2016

Oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. bude prerušená distribúcia elektriny dňa 17.3.2016 od 7:30 do 15:30. Vypnuté budú ulice Š.M.Daxnera, 1.mája č. 628 - 642 a Športová č.100 a 930.X