Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
15.03.2016

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Magdaléna Hroncová 2x
Marián Sendrei
Peter Hurajt
Pavel Smital
Elena Cibuľová
Martina Bauer
Alžbeta Bačová
Ervín Chicho
Jana Radičová
Ivan Bobák
Iveta Sendreiová
Veronika Grlačková
Jozef Bobák
Martina Cibuľová

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.

Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.X