Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
24.03.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Marta Oláhová
Božena Zamporyová
Emília Cáderová
Tibor Dreďan
Martina Cibuľová
Peter Kušpál

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.
Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.X