Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
18.04.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Marek Pastrnák
Petra Trnavská
Martina Bauer
Jana Radičová
Ivan Bobák
Veronika Grlačková
Iveta Sendreiová
Jaroslav Mandžár

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.
Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.X