Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
05.05.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Mária Oláhová
František Hromek
Roderika Detranová
Štefan Belica

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.
Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.X