Skip to Content

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Platí do: 
18.05.2017

Oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. bude prerušená distribúcia elektriny dňa 16.5.2017 a 17.5.2017 od 6:30 do 18:30. Vypnuté budú ulice Pokroku, Š.M.Daxnera, Školská 223 a 225, Švermova 192, Vansovej 698 a 699 a Vladimíra Clementisa 194 až 196 a 214 až 217.X