Skip to Content

Zber nebezpečného odpadu

Platí do: 
21.05.2017

Dňa 20.5.2017 (v sobotu) sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Tento bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý je uvedený v prílohe.
Nebezpečné látky, ktorých sa môžete bezpečne zbaviť: autobatérie, batérie, farby po záručnej dobe, fotografický papier, lieky po záručnej dobe, motorový olej, nádoby od oleja, olejové filtre, odpadové chemikálie, minerálne a syntetické oleje, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, chemicky znečistené textílie, televízory, elektrospotrebiče, elektronika, ustaľovač, vývojka, chemicky znečistená voda, výbojky, žiarivky, zvyšky pesticídov a insekticídov a pod.

PrílohaVeľkosť
harmonogram_zberu_no.pdf64.41 KB


X