Skip to Content

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE na umiestnenie stavby: „Optická sieť Hnúšťa - Klenovec"

Platí do: 
17.07.2017

Navrhovateľ ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice podal na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: „Optická sieť Hnúšťa - Klenovec, na pozemkoch v k. ú. Hnúšťa a v k.ú. Klenovec. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

PrílohaVeľkosť
uzemne_rozhodnutie_5845_2017_antik.pdf183.73 KB


X