Skip to Content

Zámer navrhovanej činnosti: "Zariadenie na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti"

Platí do: 
17.07.2017

Navrhovateľ, spoločnosť SPAAC s r.o., so sídlom Cukrovarská 49, 979 01 Rimavská Sobota, predložil dňa 19.6.2017 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22 ods. l) zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len "zákon č.24/2006 Z.z.") zámer navrhovanej činnosti: "Zariadenie na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti".

PrílohaVeľkosť
spaac.pdf63.99 KB


X