Skip to Content

Oznámenie o uložení zásielky

Platí do: 
08.08.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Ján Vetrák
Ján Pásztor
Jana Rapčanová
Ervín Chicho
Iveta Grlačková
Martin Grlačka
Štefan Belica
Ivan Bobák
Patrik Muka
Martina Bauer
Iveta Sendreiová
Veronika Grlačková
Jana Radičová
Petra Trnavská
Peter Žipčák

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka
Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín mestského úradu v termíne uvedenom v záhlaví.
Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.X