Skip to Content

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Preložky elektrických VN káblových prípojok v Priemyselnom parku Hnúšťa

Platí do: 
14.09.2017

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Preložky elektrických VN káblových prípojok v Priemyselnom parku Hnúšťa

PrílohaVeľkosť
vyzva_ss_117_prelozky_vn_pripojok_pp_hnusta.pdf1.06 MB
celkova_situacia.pdf135.16 KB
celny_pohlad_na_vn_rozvadzac.pdf54.85 KB
jednopolova_schema_vn.pdf99.94 KB
ovladacie_obvody.pdf54.79 KB
protokol.pdf216.73 KB
rozmery_vn_rozvadzaca.pdf53.76 KB
situacia_ts_nn.pdf93.56 KB
situacia_ts_vn.pdf102.34 KB
technicka_sprava.pdf530.31 KB
vn_a_22_kv_940_vykaz_vymer.pdf339.17 KB
2_celkova_situacia.pdf470.8 KB
2_celny_pohlad_na_vn_rozvadzac.pdf122.41 KB
2_jednopolova_schema_vn.pdf608.85 KB
2_ovladacie_obvody.pdf113.54 KB
2_protokol.pdf216.54 KB
2_rozmery_vn_rozvadzaca.pdf109.51 KB
2_situacia_t5_nn.pdf352.09 KB
2_situacia_t5_vn.pdf344.89 KB
2_technicka_sprava.pdf530.25 KB
2_vn_a_22_kv_942_vykaz_vymer.pdf338.99 KB
priloha_c._3_vyzvy_zod_prelozky_vn_pripojok_pp_hnusta.pdf270.66 KB
priloha_c._4_vyzvy_zod_prelozky_vn_pripojok_pp_hnusta.pdf270.53 KB
priloha_c.5.pdf207.47 KB


X