Skip to Content

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a splaškovej kanalizácie v Priemyselnom parku Hnúšťa

Platí do: 
14.09.2017

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a splaškovej kanalizácie v Priemyselnom parku Hnúšťa

PrílohaVeľkosť
vyzva_ss_117_rekonstrukcia_komunikacie_a_splaskovej_kanalizacie_pp_hnusta.pdf1.17 MB
situacia_rekonstrukcia_pristupovej_komunikacie.pdf1.64 MB
vykaz_vymer_rekonstrukcia_pristupovej_komunikacii.pdf297.18 KB
01.3-01-ts.pdf357.58 KB
01.3-02-situacia_a3.pdf687.88 KB
01.3-03-pp.pdf878.73 KB
01.3-04-rs.pdf290.39 KB
01.3-05-vpr.pdf440.55 KB
so_01.3-06_-_splaskova_kanalizacia-vv.pdf305.78 KB
priloha_c._3_vyzvy_zod_rekonstrukcia_komunikacie_a_splaskovej_kanalizacie_pp_hnusta.pdf269.5 KB
priloha_c._4_vyzvy_zod_rekonstrukcia_komunikacie_a_splaskovej_kanalizacie_pp_hnusta.pdf268.51 KB
priloha_c.5.pdf206.71 KB


X