Skip to Content

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vec: O z n á m e n i e o začatí stavebného konania zmeny dokončenej stavby: „Balkón v byte č. 6, vchod č. 1, bytového domu súp. č. 445, ul. M. R. Štefánika 445 v Hnúšti“

Platí do: 
29.10.2017
PrílohaVeľkosť
oznam_sp_6521_17_benda_balkon_vyhlaska.pdf112.4 KB


X