Skip to Content

Určite prioritu investičných akcií v meste Hnúšťa

Rozhodujte o prioritách investičných akcií mesta Hnúšťa!
Z 10 investičných akcií vyberte 5, ktoré by ste Vy navrhovali zrealizovať a zoraďte ich podľa toho, akú dôležitosť im prikladáte. Návrhom prideľujete čísla od 1 - najvyššia priorita, po 10. - najnižšia priorita. Viac ako 5 možností Vám systém nepovolí vybrať. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek počas trvania ankety zmeniť a nastaviť investičným akciám nové priority. K dôležitým rozhodnutiam sa nedá vyjadriť anonymne, preto hlasy anonymov do ankety nezapočítame.X