Skip to Content

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo hnusta.sk sa snaží o spĺňanie štandardov prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 312/2010 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Veľkosť písma je definovaná v relatívnych jednotkách a obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Štruktúra je oddelená od prezentačnej časti a je vytvorená beztabuľkovým spôsobom validným xhtml-strict dtd. Prezentačná časť je vytvorená pomocou CSS.

Všetky súbory na webovom sídle sú publikované vo formáte *.pdf, *.odt, *.ods z opodstatnených dôvodov najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z internetu od spoločnosti Adobe, alebo openoffice.org, či LibreOffice, ktoré sú voľne širiteľné a je možne ich bezplatné stiahnutie z internetu zo stránok http://sk.openoffice.org a http://libreoffice.org .

Webové sídlo hnusta.sk je oficiálnym sídlom Mesta Hnúšťa.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla kontaktujte technického prevádzkovateľa sídla.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom je Mesto Hnúšťa.



X