Skip to Content

Požiarny poriadok mesta Hnúšťa

VZN č.: 
135/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hnúšťa podľa ust. § 6 odst. 1 a odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 135/2017, ktorým sa vydáva POŽIARNY PORIADOK MESTA HNÚŠŤA

Stav nariadenia: 
platné
Dátum od: 
11. Apríl 2017 (Celý deň) - 27. Apríl 2017 (Celý deň)
Zverejnené: 
11.04.2017 (Celý deň)
Na úradnej tabuli do: 
25.04.2017

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN sú k dispozícii na Mestskom úrade v Hnúšti.

PrílohaVeľkosť
poziarny_poriadok_mesta_hnusta_2017.pdf366.68 KB


X