Skip to Content

VZN o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrad za poskytovanie sociálnej služby č.84/2009 – zmena č. 1

VZN č.: 
126/2015

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.hnusta.sk v zmysle § 6 odst. 8) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je v y h l á s e n é Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 84/2009 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrad za poskytovanie sociálnej služby – zmena č. 1 pod č. 126/2015

V Hnúšti dňa 1.december 2015
Mgr. Michal Bagačka v.r.
primátor mesta

Stav nariadenia: 
účinné
Dátum od: 
1. December 2015 (Celý deň) - 15. December 2015 (Celý deň)
Zverejnené: 
01.12.2015 (Celý deň)
Na úradnej tabuli do: 
15.12.2015

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN sú k dispozícii na Mestskom úrade v Hnúšti.

PrílohaVeľkosť
126_-_2015_vzn_o_poskytovani_ss_a_vyske_uhrad_za_pss_-_zmena_c._1_k_84-2009.pdf81.01 KB


X