Skip to Content

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

VZN č.: 
124/2015

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.hnusta.sk v zmysle § 6 odst. 8) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je v y h l á s e n é Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 124/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

V Hnúšti dňa 1.december 2015
Mgr. Michal Bagačka v.r.
primátor mesta

Stav nariadenia: 
platné
Dátum od: 
1. December 2015 (Celý deň) - 15. December 2015 (Celý deň)
Zverejnené: 
01.12.2015 (Celý deň)
Na úradnej tabuli do: 
15.12.2015

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN sú k dispozícii na Mestskom úrade v Hnúšti.

PrílohaVeľkosť
124-2015_vzn-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-2015_hnusta_1.pdf61.54 KB


X