#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dôležité adresy


Dôležité adresyAdresa pre písomnú korenšpondenciu

Mestský úrad
981 01 Hnúšťa


Elektronická pošta

 

Telefónny zoznam

Základné telefónne číslo na mestský úrad je v tvare:

  • 047 202 88 CC


kde CC je číslo rozlišujúce oddelenie:

Priama linka Oddelenie
047 2028811 Sekretariát, podateľňa, spisová služba (ohlasovňa požiarov)
047 2028812 Vedúci oddelenia výstavby
047 2028813 Prednostka
047 2028814 Stavebný úrad
047 2028815 Oddelenie výstavby
047 2028816 Kontrolórka
047 2028817 Právnik
047 2028818 Vedúca finančného oddelenia
047 2028819 Finančné oddelenie (10)
047 2028820 Finančné oddelenie (1)
047 2028821 Primátor
047 2028822 Matrika
047 2028823 Miestne dane a poplatky
047 2028824 Pokladňa
047 2028825 Organizačné oddelenie
047 2028826 Evidencia obyvateľstva
047 2028827 Chránená dielňa - kamerový systém
047 2028828 Organizačné oddelenie
   
Ostatné linky na MsÚ:  
047 5423251 Telefónna ústredňa
047 5423261 Mestská polícia
047 5423252 Fax