#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kontakt


Dôležité adresyWeb sídlo hnusta.sk spravuje aj Mesto Hnúšťa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

Pre pracovníkov úradu vo všeobecnosti platí tvar adresy: meno.priezvisko @ (zavináč) a nasleduje doména hnusta.sk.

Technický prevádzkovateľ:

Mesto Hnúšťa

Kompetencie:

Mesto Hnúšťa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení).

Stavebný úrad pre Mesto Hnúšťa je zriadený na Mestskom úrade v Hnúšti.


Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 11:45 12:15 - 15:00
Utorok 7:30 - 11:45 12:15 - 15:00
Streda 7:30 - 11:45 12:15 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 11:45 12:15 - 15:00
Piatok 7:30 - 11:45 12:15 - 15:00

 

☎ Telefónny zoznam a adresy na oddelenia MsÚ sú na stránke "Dôležité adresy"