#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácie Sociálnej poisťovne Rimavská Sobota

Typ: ostatné
V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a vyhlásením núdzového stavu, Sociálna poisťovňa, pobočka RS oznamuje, že od 16. marca 2020 bude osobný styk s poistencami zabezpečovať iba v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. na preberanie podaní a formulárov v osobitnom režime vo vyčlenených priestoroch vestibulu.

Vstup do budovy je  regulovaný, navigovaný, povolený v rúšku, resp. náhradnej forme zahalenia úst a nosa (šatka, šál, pod.) Nezopnuté dokumenty k podaniu treba vložiť do obálky, obalu a pre prípad vyplňovania tlačív, je vhodné  mať u seba vlastné písacie potreby. Po 11. hod. naďalej treba používať elektronickú a telefonickú komunikáciu.

  • od 16. marca 2020 je pokladňa uzavretá, pobočka nepreberá hotovosť, preto poistenec využije ostatné zákonné spôsoby platby
  • od 16. marca 2020 sa na pobočke nespisujú ani žiadosti o dôchodkovú dávku.

Všetky potrebné tlačivá a  žiadosti vrátane žiadosti o dôchodkovú dávku a ošetrovné sú k dispozícii na internetovej stránke www.socpoist.sk, alebo prístupné vo vestibule pobočky. Vyplnené a podpísané tlačivá s príslušnými prílohami, dokladmi treba zaslať poštou, cez elektronickú schránku, alebo e- mailom na adresu rimavskasobota@socpoist.sk, prípadne priamo na e-mailovú adresu konkrétneho  zamestnanca pobočky v tvare meno.priezvisko@socpoist.sk.

Žiadosti o ošetrovné pre koronavírus  zasielajte najmä elektronickou formou na kontakt: koronaRS@socpoist.sk

Dávame do pozornosti, že neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o dávku v nezamestnanosti je Oznámenie úradu práce o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota vyzýva poistencov, všetkých občanov a právnické osoby, aby v záujme vlastnej ochrany a  prevencie proti markantnému šíreniu pandémie koronavírusu, uprednostňovali elektronický styk a podania poštou.

V prípade nejasností, nás kontaktujte e-mailom, alebo telefonicky. Ochotne poskytneme informácie.


Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2020 16:03
Autor: Správca Webu