#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OZNÁMENIE - ÚPSVaR

Typ: ostatné
ilustračné fotoOZNÁMENIE - Úrad PSVR v záujme predchádzania šíreniu vírusu COVID-19 a v záujme ochrany zdravia klientov a osôb využívajúcich služby úradu, žiada klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a pracovísk a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

 

          Email:  rs@upsvr.gov.sk                                       Telefonický kontakt: 047/ 24 50 101

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie pri vchode do úradu.

Termín ďalšieho kontaktu bude klientom oznámený telefonicky alebo písomne listom, oznámenie o zaradení do evidencie UoZ bude doručené do elektronickej schránky slovensko.sk v prípade, že ju nemá klient aktivovanú, písomne poštou.

Toto nariadenie platí od 10.03.2020 až do odvolania.

 

  • Úrad práce ruší všetky termíny na úradoch.

 

  • UoZ, ktorý si bude chcieť podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ – prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania.

 

  • Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností; ďalší termín pre UoZ je úrad povinný určiť písomne, a to listom alebo e-mailom

 

  • Nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností.

 

  • Nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii, vrátane DPN a OČR UoZ  počas trvania

          krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností.

 

  • Ruší všetky pripravované VK.

 

  • Ruší všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov.

 

  • Ruší všetky IPS aktivity pre UoZ.

 

  • Ruší všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre UoZ, t.j. zastavenie všetkých realizovaných národných projektov, prípadne tých projektových aktivít, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, ako napr. NP PIP, Pripravený na prácu, Cesta na trh práce (aktivita č.6) rekvalifikačné a kompetenčné kurzy, všetky vzdelávacie kurzy (§46).

Vytvorené: 10. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 3. 2020 14:56
Autor: Správca Webu