#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Správy

ilustračné foto

Harmonogram zberu VOK

Technické služby mesta Hnúšťa na základe pokynu primátora mesta a v zmysle ustanovení III. Časti čl. V ods. 1 až 3 VZN mesta Hnúšťa č. 131/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hnúšťa a jeho mestských častiach vydávajú harmonogram zberu veľkoobjemového odpadu. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správca Webu