#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby na september, október 2019 pre spádové územie Okres Rimavská Sobota

Lekárenská pohotovostná služba zabezpečuje prevádzku lekárne v spádovom území v čase od 16:00 do 22:30 v pracovných dňoch a v čase od 7:00 do 22:30 v dňoch pracovného pokoja. - rozpis 11/2019   rozpis 12/2019

1.11.2019 Lekáreň BENU Povstania 607/13, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 22:30  
2.11.2019 Lekáreň RIMAVA P. Dobšinského 4380, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
2.11.2019 Lekáreň Dr. Max OD KAUFLAND, Nám. Š. M. Daxnera, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
3.11.2019 Lekáreň Dr. Max OC Tesco, Cukrovarská 4983, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
3.11.2019 Lekáreň MYRTUS Hajnáčka 462, 98033 Hajnáčka   20:00 - 22:30  
4.11.2019 Lekáreň na námestí Hlavné námestie 4, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
5.11.2019 Lekáreň na námestí Námestie Janka Francisciho 77, 98101 Hnúšťa   20:00 - 22:30  
6.11.2019 Lekáreň Západ Dr. V. Clementisa 4 754, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
7.11.2019 Lekáreň VERAPHARM Hlavná 2, 98101 Hnúšťa   20:00 - 22:30  
8.11.2019 Lekáreň ARNICA Ožďany, 98011 Ožďany   20:00 - 22:30  
9.11.2019 Lekáreň Dr. Max OD KAUFLAND, Nám. Š. M. Daxnera, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
9.11.2019 Lekáreň TISOVEC Daxnerova 792/0, 98061 Tisovec   20:00 - 22:30  
10.11.2019 Lekáreň AESCULAP Mieru 246/40, 98002 Jesenské   20:00 - 22:30  
10.11.2019 Lekáreň Dr. Max OC Tesco, Cukrovarská 4983, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
11.11.2019 Lekáreň KELE Mieru 663, 98002 Jesenské   20:00 - 22:30  
12.11.2019 Lekáreň BENU Povstania 607/13, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
13.11.2019 Lekáreň Urtica Družstevná 354, 98022 Veľký Blh   20:00 - 22:30  
14.11.2019 Lekáreň Dr. Max J. Fábryho 3, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
15.11.2019 Lekáreň Dr.Max Hlavná 372, 98101 Hnúšťa   20:00 - 22:30  
16.11.2019 Lekáreň Dr. Max OD KAUFLAND, Nám. Š. M. Daxnera, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
16.11.2019 Lekáreň JAZMÍN Železničná 686/23, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
17.11.2019 Lekáreň RIMAVA P. Dobšinského 4380, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 22:30  
18.11.2019 Lekáreň KLENOVEC Nám. K. Salvu 61, 98055 Klenovec   20:00 - 22:30  
19.11.2019 Lekáreň KELE Mieru 663, 98002 Jesenské   20:00 - 22:30  
20.11.2019 Lekáreň Lenartovce OZS, 98044 Lenartovce   20:00 - 22:30  
21.11.2019 Lekáreň MÉDIA B. Bartóka 1, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
22.11.2019 Lekáreň MAGFARM Hostice 157, 98004 Hostice   20:00 - 22:30  
23.11.2019 Lekáreň Dr. Max OD KAUFLAND, Nám. Š. M. Daxnera, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
23.11.2019 Lekáreň Kamilka P. Hostinského 1883, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
24.11.2019 Lekáreň Dr. Max OC Tesco, Cukrovarská 4983, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
24.11.2019 Lekáreň RIMAVA P. Dobšinského 4380, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
25.11.2019 Lekáreň MYRTUS Hajnáčka 462, 98033 Hajnáčka   20:00 - 22:30  
26.11.2019 Lekáreň na námestí Hlavné námestie 4, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
27.11.2019 Lekáreň na námestí Námestie Janka Francisciho 77, 98101 Hnúšťa   20:00 - 22:30  
28.11.2019 Lekáreň Západ Dr. V. Clementisa 4 754, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
29.11.2019 Lekáreň TISOVEC Daxnerova 792/0, 98061 Tisovec   20:00 - 22:30  
30.11.2019 Lekáreň VERAPHARM Hlavná 2, 98101 Hnúšťa   20:00 - 22:30  
30.11.2019 Lekáreň Dr. Max OD KAUFLAND, Nám. Š. M. Daxnera, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00

 

1.12.2019 Lekáreň Dr. Max OC Tesco, Cukrovarská 4983, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
1.12.2019 Lekáreň AESCULAP Mieru 246/40, 98002 Jesenské   20:00 - 22:30  
2.12.2019 Lekáreň BENU Povstania 607/13, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
3.12.2019 Lekáreň ARNICA Ožďany, 98011 Ožďany   20:00 - 22:30  
4.12.2019 Lekáreň Dr. Max J. Fábryho 3, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
5.12.2019 Lekáreň Dr.Max Hlavná 372, 98101 Hnúšťa   20:00 - 22:30  
6.12.2019 Lekáreň KELE Mieru 663, 98002 Jesenské   20:00 - 22:30  
7.12.2019 Lekáreň JAZMÍN Železničná 686/23, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
7.12.2019 Lekáreň Dr. Max OD KAUFLAND, Nám. Š. M. Daxnera, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
8.12.2019 Lekáreň Kamilka P. Hostinského 1883, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
8.12.2019 Lekáreň Dr. Max OC Tesco, Cukrovarská 4983, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
9.12.2019 Lekáreň KLENOVEC Nám. K. Salvu 61, 98055 Klenovec   20:00 - 22:30  
10.12.2019 Lekáreň Lenartovce OZS, 98044 Lenartovce   20:00 - 22:30  
11.12.2019 Lekáreň MÉDIA B. Bartóka 1, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
12.12.2019 Lekáreň MAGFARM Hostice 157, 98004 Hostice   20:00 - 22:30  
13.12.2019 Lekáreň RIMAVA P. Dobšinského 4380, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
14.12.2019 Lekáreň Dr. Max OD KAUFLAND, Nám. Š. M. Daxnera, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
14.12.2019 Lekáreň MYRTUS Hajnáčka 462, 98033 Hajnáčka   20:00 - 22:30  
15.12.2019 Lekáreň na námestí Hlavné námestie 4, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
15.12.2019 Lekáreň Dr. Max OC Tesco, Cukrovarská 4983, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
16.12.2019 Lekáreň na námestí Námestie Janka Francisciho 77, 98101 Hnúšťa   20:00 - 22:30  
17.12.2019 Lekáreň Západ Dr. V. Clementisa 4 754, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
18.12.2019 Lekáreň Urtica Družstevná 354, 98022 Veľký Blh   20:00 - 22:30  
19.12.2019 Lekáreň VERAPHARM Hlavná 2, 98101 Hnúšťa   20:00 - 22:30  
20.12.2019 Lekáreň AESCULAP Mieru 246/40, 98002 Jesenské   20:00 - 22:30  
21.12.2019 Lekáreň BENU Povstania 607/13, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
21.12.2019 Lekáreň Dr. Max OD KAUFLAND, Nám. Š. M. Daxnera, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
22.12.2019 Lekáreň Dr. Max OC Tesco, Cukrovarská 4983, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
22.12.2019 Lekáreň ARNICA Ožďany, 98011 Ožďany   20:00 - 22:30  
23.12.2019 Lekáreň Dr. Max J. Fábryho 3, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
24.12.2019 Lekáreň na námestí Hlavné námestie 4, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 22:30  
25.12.2019 Lekáreň JAZMÍN Železničná 686/23, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 22:30  
26.12.2019 Lekáreň Kamilka P. Hostinského 1883, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 22:30  
27.12.2019 Lekáreň Dr.Max Hlavná 372, 98101 Hnúšťa   20:00 - 22:30  
28.12.2019 Lekáreň Dr. Max OD KAUFLAND, Nám. Š. M. Daxnera, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
28.12.2019 Lekáreň KELE Mieru 663, 98002 Jesenské   20:00 - 22:30  
29.12.2019 Lekáreň Kamilka P. Hostinského 1883, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
29.12.2019 Lekáreň Dr. Max OC Tesco, Cukrovarská 4983, 97901 Rimavská Sobota   7:00 - 20:00  
30.12.2019 Lekáreň JAZMÍN Železničná 686/23, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30  
31.12.2019 Lekáreň BENU Povstania 607/13, 97901 Rimavská Sobota   20:00 - 22:30