#
#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Čo nové na "technických" s novým riaditeľom?

Typ: ostatné
Igor DaňkoNa základe výberového konania bol Mestským zastupiteľstvom mesta Hnúšťa vymenovaný do funkcie riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Hnúšťa Mgr. Igor Daňko. Na uvedenú pracovnú pozíciu nastúpil dňa 2.mája 2022. Vo funkcii nahradil Ing. Michala Slatinského.

Igor Daňko pracoval 25 rokov a 3 mesiace v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Služobný pomer ukončil k dňu 31.12.2020 ako riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru v Rimavskej Seči.

 „Vyštudoval som strednú odbornú školu poľnohospodársku v Rimavskej Sobote, odbor mechanizátor poľnohospodárskej výroby. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa som nadobudol na Akadémii policajného zboru v Bratislave. Po ukončení služobného pomeru som sa plne venoval rodine a svojim záľubám, ktorými sú rybárčenie a poľovníctvo.

 Po uplynutí jedného roka som si uvedomil, že mám ešte dosť málo rokov na to, aby som sedel doma na výsluhovom dôchodku. Začal som sa zaujímať o nejaké pracovné pozície , kde boli vyhlásené výberové konania . Jedného dňa som sa dozvedel o voľnej pracovnej pozícii riaditeľa mestskej príspevkovej organizácii v meste Hnúšťa, na technických službách. Po získaní určitých informácií o aktuálnej situácii na technických službách a po rozhovore s mojou manželkou som sa rozhodol, že sa zúčastním výberového konania a ak uspejem, že prijmem výzvu pracovať na uvedenej pozícii. Chcem zdôrazniť, že nie kvôli finančnej príležitosti, ale preto, že mám rád nové veci a výzvy.

 Mám rád prácu v kolektíve a rád pracujem s ľuďmi, aj keď takáto práca je veľmi náročná, čo poznám dôkladne z predošlého zamestnania. Len spoločnou prácou kolektívu sa dajú dosiahnuť lepšie výsledky. Jednotlivec môže k lepšej  činnosti prispieť, ale sám nespraví konečný výsledok. Vedel som, že po nástupe na pracovnú pozíciu riaditeľa technických služieb to nebude ľahké, lebo som mal vedomosť, v akej finančnej situácii sa technické služby mesta Hnúšťa nachádzali a poviem, že ešte aj nachádzajú (s úsmevom ale podotknem, že po výkonnostnej stránke aj máličko i finančnej je to troška lepšie). O pracovnú ponuku v Hnúšti som sa rozhodol zaujímať aj preto, že mesto Hnúšťa poznám dostatočne, mám tu veľa známych či už na základe predošlého povolania alebo pôsobenia pri športe, zo záľub a podobne. Taktiež mám v Hnúšti rodinu.

Z Rimavskej Soboty to nemám ďaleko, ostávam v okrese, v ktorom aj žijem.  Ako riaditeľ technických služieb chcem v spolupráci s mestským vedením ako aj mestským zastupiteľstvom zastabilizovať technické služby, určiť si prioritné činnosti, nastaviť ceny za ponúkané služby pre občanov mesta Hnúšťa, určiť si služby, ktoré budú ponúkané občanom mesta bezplatne aj keď vieme, že s blížiacou sa energetickou krízou to bude veľmi ťažké.

Prioritou bude naďalej starostlivosť o zeleň v meste, a to kosenie opiľovanie stromov, prečistenie zabudnutých priestranstiev, presvetlenie parkov, aby sa občania mesta Hnúšťa mohli bezpečne po svojom meste prechádzať. Podotknem, že v tomto roku neboli zaznamenané žiadne sťažnosti ohľadom kosenia, čo ma veľmi potešilo. Ďalej je to starostlivosť o miestne cintoríny, aby miesta odpočinku našich predkov boli v takom stave, že tam človek môže prísť zaspomínať si na svojich blízkych kedykoľvek. Budem sa naďalej zaujímať o miestne komunikácie, chodníky v letnom období aj v zimnom. Samozrejme, podstatná časť starostlivosti je zameraná na zimnú údržbu, aby miestne komunikácie a chodníky boli prejazdné a schodné, aby sa chodcom nestali žiadne úrazy. Mojou prioritou je udržať technické služby, podnikli sme už určité šetriace kroky. Keby si mesto muselo objednávať iné spoločnosti napríklad na kosenie, vyšlo by to o veľa drahšie ako teraz, keď si to vieme urobiť viac-menej v vlastnej réžii.  Aj my však musíme z niečoho žiť, postupne spoplatňujeme niektoré služby. Mesto udržiavame v čistote, dbáme aj na bezpečnosť.

 V súčasnej dobe prebiehajú záverečné práce na uzatvorení II. etapa skládky komunálneho odpadu, ktoré budú prebiehať do konca roku 2022.Následne by sa mala pripraviť na prevádzku III. etapa skládky, avšak jej realizácia je podmienená schválením a rozhodnutím mestského zastupiteľstva, ako aj vedením mesta. K času začatá prevádzky sa ja vyjadriť neviem. Zo strany technických služieb viem len garantovať zabezpečenie prevádzky zariadení a strojov na skládke komunálneho odpadu. Aj keď viem, že je to citlivá téma, ale môj názor je, že skládku si v meste treba udržať, lebo len tak sa dajú garantovať stabilné ceny za vývoz odpadu pre občanov mesta Hnúšťa ako aj blízkeho okolia. Ďalej chcem občanov mesta Hnúšťa ubezpečiť, že zo skládky komunálneho odpadu pri dnešných technológiách a kontrolách nehrozí žiadne zdraviu škodlivé ovplyvnenie životného prostredia občanov.

Nový zberný dvor je pre občanov dobrá vec nakoľko nevznikajú čierne skládky v okolí mesta Hnúšťa, no aj tak musia fungovať určité pravidlá aby sa na zberný dvor nosil  iba odpad , ktorý je  povolený a to z dôvodu, že je potom problém  s jeho likvidáciou, je to finančne veľmi zaťažujúce pre technické služby ako aj mesto Hnúšťa . 

Na základe blížiacej sa energetickej krízy zavádzame úsporné opatrenia aj v mestskej športovej hale, ktorá je finančne náročná na prevádzkovanie, avšak chcem zdôrazniť, že v žiadnom prípade nechceme zabrániť v rozvíjaniu športu v meste, nakoľko ja sám som bol aktívny športovec a plne si uvedomujem, že vedenie mládeže k športu je správna vec pre vývoj  mládeže.

 Ďalšou dôležitou oblasťou je mestské kúpalisko, ktoré treba pre ľudí viac zatraktívniť (po technickej stránke zrekonštruovať), aby si mali kde ísť občania mesta Hnúšťa oddýchnuť v teplých letných dňoch a hlavne sa schladiť v čistej vode.

Rád by som zakúpil aj multifunkčné vozidlo, ktoré by nahradilo viaceré stroje a zariadenia, ktoré potrebujeme pre chod technických služieb, či už na udržiavanie komunikácií, najmä chodníkov v zimnom období, na začatie prevádzkovania kontajneru na kuchynský odpad a následne jeho spracovanie pre ďalšie použitie .

 Vysokozdvižná plošina je pokazená už dlhšie obdobie, zapožičiavanie z iných mieste je časovo aj finančne zaťažujúce, momentálne pracujeme na jej oprave, ale tiež by nebolo zlé zaobstaranie modernejšej vysokozdvižnej plošiny.

Chcem aby technické služby znova prevzali starostlivosť o verejné osvetlenie ako aj o mestsky rozhlas, a to v plnej kompetencii. Aj na túto uvedenú činnosť by nám veľmi pomohla opravená plošina, alebo ako som už spomenul, novšia modernejšia plošina. Všetko sa však bude odvíjať od veľkosti dopadu energetickej krízy, určite preto chcem zastabilizovať technické stránky, či už po personálnej stránke alebo finančnej “ vyjadril sa riaditeľ Daňko.

„Rád by som aj naďalej udržiaval kontakty a dobrú spoluprácu s mestskými organizáciami. Všetko čo robíme, robíme pre ľudí. Preto by som rád poprosil občanov, aby svoje podnety a sťažnosti nahlasovali priamo na Technické služby mesta Hnúšťa na telefónnom čísle 047/542 3113, ako aj na moje osobné telefónne číslo 0905 943 887. Ak budem vedieť problém vyriešiť, tak ho vyriešime hneď,uzavrel pre redakčnú radu Hnúšťanského hlasu Igor Daňko.

 


Vytvorené: 9. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2022 10:05
Autor: Správca Webu