#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OPÝTALI SME SA KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA MESTA HNÚŠŤA

Typ: ostatné
logoV predvolebnom čase sme si dovolili ako členky krúžku Mladí novinári pri CVČ osloviť všetkých troch kandidátov na post primátora mesta Hnúšťa a všetkým trom sme mailom položili tri rovnaké otázky. Ak vás zaujíma ako ich zodpovedali, môžete si ich vyjadrenia prečítať nižšie. Odpovede uverejňujeme v abecednom poradí.
  1. Čo je Vašou prioritou ako kandidáta na primátora mesta Hnúšťa?

 

Mgr. Michal Bagačka:

Priority sú viaceré a prelínajú sa naším mestským životom. V prvom rade je to dostatok a pokiaľ možno aj dobre ohodnotenej práce, pretože od dostatku zdrojov v rodinách sa odvíja aj kvalita nášho života. Preto už viac ako 10 rokov budujeme priemyselný park a snažíme sa, aby sa zamestnanosť zvyšovala.

Na túto prioritu úzko nadväzujú ďalšie, ako je školstvo, sociálne služby, kultúra, šport, rozvoj cestovného ruchu, ochrana životného prostredia ako aj odpadové hospodárstvo.

 

MVDr. Anna Grácová:

Každodenná mravenčia práca pri riešení predovšetkým problémov mesta a ľudí/komunity, keďže sú to komunálne voľby a následne aj voľnočasové aktivity ľudí v ňom žijúcich. Moja predstava je byť telom aj dušou prítomný v meste, v ktorom žijem a jeho občania mi dali dôveru spravovať toto mesto. Vypočuť si a reflektovať problémy mesta a občanov a aktívne ich riešiť. Horúcou témou týchto dní je skládka komunálneho odpadu. Vedeli ste/viete o tom, že mesto Hnúšťa nemá zriadený ZBERNÝ DVOR ODPADU ? A kardinálne problémy, ktoré je potrebné nevyhnutne riešiť v meste:

  1. Odpadový systém s prepojením na ČOV-ku.
  2. Environment mesta a veci s tým súvisiace/prehodnotiť a riešiť odpadový systém mesta, cyklotrasy a centrum mesta bez áut.
  3. Sociálnu politiku v meste - sociálne byty, domov dôchodcov.

 

PhDr. Roman Lebeda:

Po 8 rokoch v pozícii poslanca mesta som sa rozhodol uchádzať sa o post primátora mesta ako nezávislý kandidát. Priorít je mnoho a nedajú sa vyjadriť tromi vetami, ale môžem to zhrnúť odpoveďou, kde vidím Hnúšťu o štyri roky.

Vidím ju ako sebavedomé mesto, ktoré svojimi aktivitami vyčnieva v širokom okolí. Ako mesto, do ktorého sa začínajú vracať mladí ľudia a ako mesto, na ktoré sú jeho obyvatelia hrdí.

 

 

  1. Akú jednu vec by ste navrhli na skvalitnenie života mladých rodín s deťmi v našom meste?

 

Mgr. Michal Bagačka:

Pre mladé rodiny je dôležité dobré materiálne zabezpečenie a s tým súvisiace kvalitné bývanie, dostatočné spoločenské vyžitie, vzdelávanie, šport a kultúra. To sa v našom meste snažíme zlepšovať.

 

MVDr. Anna Grácová:

Rozhodne by to bolo zriadenie komunálnych bytov pre mladé rodiny. A tiež riešenie voľnočasových aktivít mladých: konkrétne viac detských a športových plôch. Edukatívna činnosť: 1 x do mesiaca poriadať pod garanciou mesta tzv. výchovné a zábavné soboty, kde by bolo zahrnuté od činnosti občania mestu - mesto občanom: čistenie okolia, kde žijem, burzy typu - dajme veciam druhú šancu, ako aj rôzne súťaže a hry. A je len samozrejmosťou, že prítomný je na týchto aktivitách primátor mesta.

 

PhDr. Roman Lebeda:

Prvoradé je vytvorenie lepšie platených a zaujímavých pracovných miest, vďaka ktorým by mladí ľudia i ľudia v strednom veku nemuseli odchádzať za prácou mimo regiónu, aby mohli byť pri svojich rodinách. Máme konkrétne plány, ako tieto miesta vytvoriť, hlavne v oblasti cestovného ruchu (hotelové, wellness a sprievodcovské služby), či starostlivosti o seniorov (domov dôchodcov).

 

 

  1. Čo by ste odkázali obyvateľom mesta Hnúšťa?

 

Mgr. Michal Bagačka:

Pre naše mesto a obyvateľov sa snažím dennodenne pracovať už 16 rokov. Mám Hnúšťu rád a cítim, že ešte môžem byť pre rozvoj nášho mesta užitočný.  Keby to tak nebolo, nepracujem ako primátor za minimálnu mzdu pri všetkej zodpovednosti, ktorú táto funkcia obnáša a tým aj šetrím nemalé prostriedky pre mesto. Bola by aj obrovská škoda nevyužiť pozíciu, ktorú teraz zastávam.

Mám dostatok chuti, skúseností, dobrý kolektív okolo seba a množstvo našich spoluobčanov, s ktorými mám vynikajúce vzťahy a na ktorých sa môžem spoľahnúť.

Ten, kto ma len trošku pozná vie, že ja spájam, nie rozdeľujem. 

 

MVDr. Anna Grácová:

Je najvyšší čas na zmenu mestského parlamentu, ak nie päť minút po dvanástej. Poďme voliť všetci, ktorých sa tieto voľby týkajú a predovšetkým mladí a prvovoliči. Dajme/dajte šancu nezávislým kandidátom, ktorí nie sú zaviazaní a skorumpovaní ničím a nikým. Nevyhnutné je zabezpečiť, a práve tieto voľby sú príležitosťou, pluralitu zloženia poslancov. Pre zdravý chod a fungovanie mesta je to nevyhnutnosť!  Tiež apelujem na občanov nášho mesta: aktívne sa zaujímajte o mesto, v ktorom žijete. Pýtajte sa - zúčastňujte sa mestských zastupiteľstiev - žiadajte odpočet od poslancov, ktorých si zvolíme. A predovšetkým činy a nie sľuby. Nikto Vám nemôže dať viac, ako Vám vie nasľubovať. Komunálna politika a voľby, ktoré nás 10.novembra čakajú, je o službe, službe pre všetkých občanov mesta a takto je potrebné vnímať post primátora mesta.

 

PhDr. Roman Lebeda:

Rád by som všetkým Hnúšťanom, ktorí ma podporujú poďakoval a odkázal im, že zmenu v Hnúšti máme po 16 rokoch na dosah, ale treba prísť 10. novembra voliť, aby za nás nerozhodli iní. 

Za ochotu našim kandidátom na pozíciu primátora mesta Hnúšťa touto cestou ďakujeme. 

 

Nikola Bálintová a Nikoleta Cibuľová, Mladí novinári pri CVČ Hnúšťa


Vytvorené: 24. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2018 13:37
Autor: Správca Webu