#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dôležité dokumenty


V tejto sekcii sa nachádzajú všetky dôležité dokumenty súvisiace s činnosťou CVČ

Príloha

Správa_20162017.pdf Stiahnuté: 260x | 13.12.2017

Sprava_20152016.pdf Stiahnuté: 138x | 13.12.2017

školský poriadok CVČ od 1.12.2016.pdf Stiahnuté: 202x | 29.01.2018

Správa o VVČ 2017/2018 CVČ Stiahnuté: 64x | 15.01.2019

Výchovný program CVČ Hnúšťa 2016 - 2020 Stiahnuté: 61x | 08.02.2019

Plán príležitostných podujatí CVČ na 2. polrok 2018/2019 Stiahnuté: 42x | 11.02.2019

Výchovný plán CVČ 2018/2019 Stiahnuté: 54x | 11.02.2019

Zoznam ZÚ k 1.2.2019 Stiahnuté: 57x | 11.02.2019

Tlačivá

Žiadosť o prijatie do letného tábora (august) Stiahnuté: 22x | 22.05.2019

Žiadosť o prijatie do letného tábora 2019 Stiahnuté: 32x | 20.05.2019

Žiadosť o odpustenie poplatkov Stiahnuté: 50x | 28.01.2019

Žiadosť o prijatie do CVČ Stiahnuté: 53x | 03.09.2019

Žiadosť o ukončenie členstva v CVČ Stiahnuté: 49x | 28.01.2019

Stránka

  • 1