#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dôležité dokumenty


V tejto sekcii sa nachádzajú všetky dôležité dokumenty súvisiace s činnosťou CVČ

Príloha

Správa_20162017.pdf Stiahnuté: 210x | 13.12.2017

Sprava_20152016.pdf Stiahnuté: 109x | 13.12.2017

školský poriadok CVČ od 1.12.2016.pdf Stiahnuté: 139x | 29.01.2018

Správa o VVČ 2017/2018 CVČ Stiahnuté: 31x | 15.01.2019

Výchovný program CVČ Hnúšťa 2016 - 2020 Stiahnuté: 27x | 08.02.2019

Plán príležitostných podujatí CVČ na 2. polrok 2018/2019 Stiahnuté: 23x | 11.02.2019

Výchovný plán CVČ 2018/2019 Stiahnuté: 29x | 11.02.2019

Zoznam ZÚ k 1.2.2019 Stiahnuté: 29x | 11.02.2019

Tlačivá

Žiadosť o prijatie do letného tábora 2019 Stiahnuté: 3x | 20.05.2019

Žiadosť o odpustenie poplatkov Stiahnuté: 26x | 28.01.2019

Žiadosť o prijatie do CVČ Stiahnuté: 26x | 28.01.2019

Žiadosť o ukončenie členstva v CVČ Stiahnuté: 29x | 28.01.2019

Stránka

  • 1