#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Materská škola Nábrežie Rimavy 447

webová stránka: http://www.msnrrimavienka.sk/

 

1

 

Materská škola

 

Situovaná je v budove pavilónového typu. Disponuje priestrannými, svetlými triedami, veľkým dvorom na hranie, s pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami a dostatkom zelene. Vybavenie spĺňa hygienické a bezpečnostné normy a je uspôsobené potrebám detí predškolského veku.

Materská škola má 6 tried a poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť s dôrazom na individuálny prístup k deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Deti vychovávajú a vzdelávajú kvalifikované pedagogické pracovníčky:

 

 

Riaditeľka školy: Mgr. Beata Tokárová
Učiteľky: Mgr. Elena Hulmanová – zástupkyňa riaditeľky
Hrušková Želmíra, Gabriela Balážová, Mgr. Júlia Bodollóová, Eva Pavlovová, Zlata Huľuková, Soňa Juhaniaková, Iveta Hrivnáková, Lucia Chudicová, Zlatica Miková, Ľubomíra Hroncová, Bc.Janetta Guzmová

Pedagogickí asistenti: Bc. Ivan Maťko, Bc. Jana Bobáková

Stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri materskej škole:
Vedúca školskej jedálne: Adriana Kožiaková
Kuchárky : Zuzana Kožiaková , Andrea Funtiarová, Danka Sabacká
Prevádzkové pracovníčky: Oľga Sliacka, Katarína Zemančíková, Janka Nosková, Peter Vinclav