#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Čo priniesol dotazník v materskej škole...

Typ: ostatné
logoMaterská škola Nábrežie Rimavy v uplynulých týždňoch realizovala dotazníkový prieskum na tému spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb v škole.
Po vyhodnotení prieskumu, aj napriek tomu, že sa do zisťovania zapojila ani nie polovica rodičov, získala škola cenné informácie a spätnú väzbu od rodičov ako sú spokojní s fungovaním školy, ako by mohla škola lepšie organizačne zabezpečiť svoj chod,  zapracovať návrhy a pripomienky rodičov s cieľom vytvoriť, čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí.

Najviac rodičov si vyberá materskú školu podľa dobrej polohy, kvalitného výchovno-vzdelávacieho programu, ako aj na základe dobrých referencií a odporúčaní. Pozitívne bolo zhodnotená aj skutočnosť, že škola informuje o svojich aktivitách aj prostredníctvom vlastnej web stránky. Takúto prácu robia učiteľky pre rodičov a aj deti veľa krát vo svojom voľnom čase, nakoľko kladenie fotiek je pomerne časovo náročné. V blízkej budúcnosti materská škola uvažuje aj so zverejňovaním jedálneho lístka prostredníctvom svojho webu.

Ocenený bol adaptačný proces dieťaťa na nové prostredie pri nástupe do materskej školy. Aké zážitky a pocity si dieťa odnesie z prvých dní pobytu v MŠ, vytvára predpoklady na jeho pozitívny postoj a správanie počas ďalšieho pobytu v materskej škole, preto je dôležitá aj spolupráca rodičov s pani učiteľkami.

Aj napriek tomu, že rodičia uviedli spokojnosť s kvalitou poskytovaných informácií o výsledkoch a napredovaní detí, v dotazníku apelovali na to, že čas na individuálne konzultácie je veľmi obmedzený, a preto v ďalšom školskom roku sa bude škola snažiť nájsť priestor na pravidelné konzultácie rodičov s učiteľom.

Materská škola poskytuje svojim deťom aj aktivity v záujmových krúžkoch, a to aj napriek nie celkom vhodným priestorovým podmienkam. Podľa vyjadrení pani riaditeľky, ak sa vrámci plánovanej rekonštrukcie školy na začiatku júla 2018 podarí zrekonštruovať bývalú kočikáreň, zlepšia sa aj podmienky na internú aj externú krúžkovú činnosť na škole.

Rodičia sú spokojní s kvalitou a úrovňou stravovania. Jedálny lístok je zostavovaný podľa materiálnych spotrebných noriem, ktoré sú predpísané regionálnym úradom zdravia a hygieny. Jedlá sú ochucované len bylinkami a minimom soli (presná norma na počet stravníkov). Čaj je sladený minimálne (50 l vody na čaj, pol kila cukru a 1kg citrónov). Šťavy sú 100% prírodné a riedené vodou. Ovocie dostávajú deti k desiate – 2 - 3x týždenne, niekedy aj v piatok na olovrant. Mlieko dostávajú deti 3x do týždňa na desiatu (ochutené) a k sladkému obedu (čisté).

Hygienická a estetická (interná) úroveň materskej školy je zo strany rodičov hodnotená veľmi kladne a o tento fakt sa vo veľkej miere pričinila rozsiahla rekonštrukcia všetkých tried, ale najmä sociálnych zariadení.

97% rodičov vyjadrilo spokojnosť s množstvom aktivít v materskej škole a teší ich, že sa v škole pripomínanú aj slovenské tradície. Preferované sú spoločné posedenia detí, rodičov a učiteliek priamo v triedach, doplnené o programy a vystúpenia detí.

Pani učiteľky veľmi potešila skutočnosť, že podľa vyjadrení detí, je vzťah učiteľa a dieťaťa hodnotený veľmi dobre, nakoľko práca učiteľky nie je ľahká (aj keď sa to mnohým možno zdá) a častokrát sa stane, že učiteľka robí pre deti a rodičov aj také veci, ktoré nie sú v náplni jej práce.

Základnými prioritami, na ktorých bude materská škola stavať aj budúcnosti sú:

- priateľský prístup učiteliek k deťom, dobrá komunikácia medzi učiteľkou a rodičom , dobrá práca celého kolektívu MŠ, napredovanie vo vývoji , kvalita výchovy a vzdelávania, ako aj starostlivosť o bezpečnosť detí.

Rada rodičovského združenia veľmi oceňuje aktivitu materskej školy zapojiť sa do takejto formy prieskumu spätnej väzby rodiča na školu, ktorú navštevuje jeho dieťa, ktorej výsledkom je množstvo informácií nielen pre samotnú školu ale aj pre rodičov. Vďačí za to, že materská škola načúva aj žiadostiam, návrhom a pripomienkam rodičov, a tak sa snaží vylepšovať všetko to, čo našim deťom ponúka. Uši, oči škôlky sú otvorené stále, preto si aj naďalej radi vypočujú názory rodičov, ktoré môžu prispieť k rozvoju výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo len jednoducho potrebujú usmerniť a vysvetliť. Rovnako sa rodičia môžu so svojimi pripomienkami obrátiť aj na Radu rodičovského združenia.

Ďakujeme pani učiteľky, celý kolektív MŠ za Vašu prácu, snahu a ochotu a samozrejme aj za podporu od mesta Hnúšťa, znamená to pre nás veľa.

Predsedníčka Rady RZ pri MŠ NR Hnúšťa

 

*kompletné vyhodnotenie dotazníka si môžete pozrieť tu:

https://www.msnrrimavienka.sk/index.php/21-novinky/404-vyhodnotenie-dotaznika-klikni

 


Vytvorené: 24. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2018 13:39
Autor: Správca Webu