#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Životné prostredie, odpadové hospodárstvo

Obec na úseku životného prostredia

 

  1. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia,
  2. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
  3. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej správy
  4. vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
  5. vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny,
  6. vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva,
  7. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia,
  8. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred povodňami,
  9. vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva. 

 

AKO TRIEDIŤ ODPAD 

AKO KOMPOSTOVAŤ

AKO ZLOŽIŤ KOMPOSTÉR

Správy

ilustračné foto

Harmonogram zberu zeleného odpadu

Na základe VZN mesta Hnúšťa č. 131/2016 o nakladaní s odpadmi TS mesta Hnúšťa určujú harmonogram jesenného zberu biologicky rozložiteľného odpadu podľa ulíc a kalendárnych týždňov. celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
logo

Výkup papiera NOVEMBER, DECEMBER 2020

Firma Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota a mesto Hnúšťa oznamuje obyvateľom, že zber papiera sa uskutoční výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky na nasledovných stanovištiach a to v uvedených termínoch: celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
logo

VÝKUP PAPIERA V MESTE HNÚŠŤA - SEPTEMBER 2020

Firma Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota a mesto Hnúšťa oznamuje obyvateľom, že zber papiera sa uskutoční výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky na nasledovných stanovištiach a to v uvedených termínoch : celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Za čo vlastne platíme a ako platiť menej za odpad

V súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti odpadového hospodárstva by sme Vás chceli informovať o situácii na trhu s odpadmi a pomôcť pochopiť základné princípy, ktoré sú súčasťou života každého jedného z nás. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Zber nebezpečného odpadu

V sobotu 26. septembra budete môcť bezplatne odovzdať nebezpečný odpad. Mesto na tento deň pripravilo zber nebezpečného odpadu.
celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Výkup papiera v meste - AUGUST

Firma Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota a mesto Hnúšťa oznamuje obyvateľom, že zber papiera sa uskutoční výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky na nasledovných stanovištiach a to v uvedených termínoch : celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Kontrola stavu kontajnerov v meste

Dňa 10.06.2020 mesto Hnúšťa za účasti pracovníka spoločnosti Brantner vykonali kontrolu stavu kontajnerov zameranej aj na stav komunálneho odpadu a stupeň jeho vytriedenia . celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Pravidelná deratizácia v meste

Mesto Hnúšťa pokračuje v pravidelných aktivitách spojených s deratizáciou verejných priestranstiev v meste. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Záhradné kompostéry ešte k dispozícii

Zhruba po roku sa vraciame k projektu záhradných kompostérov
Mesto zakúpilo 766 kusov domácich kompostérov, ktoré mali byť použité pre domácnosti a organizácie mesta. Celkové oprávnené výdavky projektu boli v sume 115 199,70 € a mesto sa podieľalo na spolufinancovaní 5% .
celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Odpady vs poplatky za komunálny odpad

V súčasnosti prebieha výber poplatkov za komunálny odpad a mnoho obyvateľov sa čuduje prečo sa ceny zvýšili. Jednoducho preto, že separácia v meste je veľmi nízka a množstvo odpadu na skládku sa premieta do výšky poplatkov za odpad. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu