#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Záhradné kompostéry ešte k dispozícii

Typ: ostatné
ilustračné foto Zhruba po roku sa vraciame k projektu záhradných kompostérov
Mesto zakúpilo 766 kusov domácich kompostérov, ktoré mali byť použité pre domácnosti a organizácie mesta. Celkové oprávnené výdavky projektu boli v sume 115 199,70 € a mesto sa podieľalo na spolufinancovaní 5% .

Práve touto cestou sa Mesto Hnúšťa rozhodlo postupovať pretože ju považuje v momentálnej situácii za najefektívnejšiu a z ekonomického hľadiska najprijateľnejšiu. Ďalej zo zákona o odpadoch vyplýva, že každý obyvateľ ako pôvodca komunálneho odpadu je povinný pravidelne a v plnej miere sa zúčastňovať na zvolenom systéme nakladania s komunálnymi odpadmi. Zavedením tejto zmeny v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom sa stáva pre obyvateľov svojpomocné domáce kompostovanie povinnosťou. Okrem toho sa obyvateľom zakazuje nakladať s odpadmi v rozpore so zavedeným systémom, napr. spaľovať odpad, ukladať ho na verejné priestranstvo atď.

Na základe zmluvy o prenájme bolo do dnešného dňa pridelených 353 ks kompostérov a teda môžeme predpokladať že rodinné domy biologicky rozložiteľný odpad separujú len na 50% a zvyšných 50% je v komunálnom odpade .

Žiadame preto občanov rodinných domov pokiaľ  si ešte neboli prevziať kompostér aby si ho prišli prevziať na mestský úrad na základe zmluvy o výpožičke.

Je to jednoduché, na klientskom centre s Vami spíšu zmluvu o  výpožičke kompostéra a kompostér si môžete odviesť a postaviť na svojom pozemku na základe návodu.

Kompostéry budú vydávané až do vyčerpania zásob mestského úradu .

V dohľadnej dobe bude vykonávaná kontrola kompostovania biologicky rozložitelných odpadov a postupne budú všetky kompostéry označené / aj tie ktoré ste si zakúpili  vo vlastnej réžii / .

 

Ing. Pavel Černák


Príloha

Vytvorené: 1. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 15:50
Autor: Správca Webu